fbpx

Beet

Beet 2
Deel deze post:
Lees ook:

De beet is de tweede letter van het Hebreeuwse alfabet en betekent ‘huis’.

De letter beet wordt in het Hebreeuws als ‘b’ of als ‘w’ uitgesproken, afhankelijk van de plaats in het woord. In zijn oorspronkelijke vorm werd voor deze letter als teken een simpel huis gebruikt.

Joodse traditie

De Bijbel begint met de letter beet: beresjiet (in den beginne). De Joodse traditie zegt dat de schepping van de wereld begon met de beet. Waarom? Omdat het ook de eerste letter is van het woordje beracha, wat ‘zegen’ betekent. De schepping staat dus onder het voorteken van Gods zegen.

God schept de wereld vanuit Zijn liefde en barmhartigheid. Hij wil woning maken bij de mensen. Dat is Zijn bedoeling met de schepping als geheel, en de mens in het bijzonder. De beet wijst daarom ook op het huis van God. In Jesaja 56:7 zegt God: “Want Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken”, een tekst die je vaak boven de ingang van een synagoge ziet.

Een andere verklaring is dat de beet aan drie zijden gesloten is, maar aan de voorkant open. De midrasj (Joodse Bijbeluitleg) zegt dat we daarom niet mogen vragen naar wat er onder, boven of achter de schepping was, maar alleen vanaf de dag dat de wereld geschapen werd en daarna.

Ontdek hier meer Hebreeuwse letters

Getalswaarde

Elke Hebreeuwse letter heeft een getalswaarde (numerieke waarde). De waarde van de beet is twee. Daarom kunnen we uit het feit dat de schepping met beet begint ook leren dat er twee werelden zijn: deze wereld en de toekomstige wereld. De Talmoed zegt dat deze wereld is geschapen met de letter hee en de toekomstige met de letter jod. Samen vormen deze letters een van de namen van God.

Symbolische betekenis

In de Talmoed krijgen letters een symbolische betekenis: ‘Alef beet betekent: leer wijsheid’ (Hebreeuws: alleef binah).

Bron: Alefbeet