fbpx

Dalet

Dalet
Deel deze post:
Lees ook:

De dalet is de vierde letter van het Hebreeuwse alfabet en betekent ‘deur’.

De deur is de opening naar het huis (de beet). De letter dalet staat symbool voor de arme die door de rijke (de gimel) begunstigd wordt. De Talmoed merkt daarbij in de vorm van de dalet iets op van de subtiele aard van dat weldoen.

Waarom steekt het dakje van de dalet naar achteren uit richting de gimel (de weldoener)? Omdat de arme zichzelf door de rijke moet laten vinden. Met andere woorden: hij moet hem in staat stellen om goed te doen zonder het hem moeilijk te maken. Maar waarom is het gezicht van de dalet afgekeerd van de gimel? Omdat hij hem in het geheim moet helpen, met een afgewend gezicht als het ware, om hem niet openlijk te beschamen.

Joodse traditie

In de mystieke traditie wordt de dalet ook geassocieerd met het Aramese woordje de-leet, ‘hij die niets heeft’, of niets is. De mens is niets en kan niets uit zichzelf, zonder de kracht van Gods goedheid. In Psalm 62 staat: “Ook de goedertierenheid is van U, Heere, want U zult eenieder vergelden naar zijn werk.”

De Ba’al Sjem Tov, de grondlegger van het chassidisme, merkt op dat vergelding naar werk eigenlijk geen goedheid is maar gewoon zoals het hoort. Maar ‘naar zijn werk’ kun je ook lezen als ‘alsof het zijn werk is’.

Ontdek hier meer Hebreeuwse letters

Dat is Gods diepste goedheid, dat Hij de onverdiende beloning inkleedt alsof zij verdiend is, om de ontvanger niet te beschamen. Gods goedheid vindt haar diepste uitdrukking in Zijn oordeel. Hij is barmhartig voor de dalet, degene die uit zichzelf niets heeft.

Ten slotte is dalet de eerste letter van het woord dira, woning. Het gaat om de woning die God zich hier beneden wil maken. Kortom, dalet is de deur waardoor de nederige de verwerkelijking van Gods woning hier beneden binnengaat.

Getalswaarde

Elke Hebreeuwse letter heeft een getalswaarde (numerieke waarde). De waarde van de dalet is vier.

Bron: Alefbeet