fbpx

Jod

Jod
Deel deze post:
Lees ook:

De letter jod (of joed) is de tiende letter van het Hebreeuwse alfabet.

Hij staat voor de letters j en i. De oorspronkelijke vorm van de letter was een pictogram van een hand met een onderarm (jad = hand). Dat teken ontwikkelde zich in verschillende fases onder andere tot het hangende haakje zoals we dat nu kennen. Ook de Griekse jota en onze i en j gaan uiteindelijk op hetzelfde teken terug.

Getalswaarde

Elke Hebreeuwse letter heeft een getalswaarde (numerieke waarde). De jod heeft de getalswaarde tien. Het getal tien is een bouwsteen van de schepping: door tien keer dat God sprak is de wereld geschapen (Spreuken der Vaderen). Met tien wonderen verloste God de Israëlieten uit Egypte en tien plagen bracht Hij over de Egyptenaren. God gaf de Israëlieten de tien geboden.

Joodse traditie

De jod is de eerste letter van de onuitsprekelijke Naam van God. Het is ook de eerste letter van het Hebreeuwse woord jeroesja, het erfdeel dat – zo zegt de Talmoed – God geeft aan degenen die Zijn geboden doen. En het is de eerste letter van het woord Jood, Jehoedi, wat je kunt vertalen als ‘Godlover’.

“Er zal niet één jota (jod) of één tittel (dwarsstreepje aan de letter) van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.” (Matteüs 5:18)

Ontdek hier meer Hebreeuwse letters

Het staat ook voor heiligheid, wijding. Voor een geldige synagogedienst zijn tien Joodse mannen nodig (een minjan). Want de Sjechina, de Goddelijke aanwezigheid, verblijft bij een ‘vergadering’ van tenminste tien man. Dit is ontleend aan het verhaal van de twaalf verspieders in Numeri 14. “Hoelang zal Ik nog bij deze boze vergadering blijven?”, zegt God tegen Mozes (vers 27). De Joodse uitleg betrekt dit op de tien verspieders.

Israël deed in de woestijn niets anders dan Thora leren. De tien verspieders waren bang dat dat in het land verloren zou gaan, verslonden als men zou worden door de materiële beslommeringen van het land (Numeri 13:32). Maar ze vergaten dat het juist de bedoeling was om door het leven in het land volgens Gods geboden het materiële geestelijk te verheffen, om zo klaar te zijn voor de komst van de Messias.

Bron: Alefbeet