fbpx

Kaf

Kaf
Deel deze post:
Lees ook:

De elfde letter van het Hebreeuwse alfabet is de kaf.

Het oorspronkelijke teken voor de kaf stelde waarschijnlijk een open hand voor. Het Hebreeuwse woordje kaf betekent nog steeds ‘handpalm’. Daaruit ontwikkelde zich het teken dat we nu kennen, en dat nog steeds iets van een gebogen hand heeft.

De kaf wordt op twee manieren uitgesproken: aan het begin van een woord als een k, en op andere plekken in het woord doorgaans als ch (zoals in school). Vandaar dat Tenach, de afkorting waarmee de Hebreeuwse Bijbel wordt aangeduid, met ch eindigt, terwijl het hier gaat om de eerste letter van het woord Ketoeviem, ‘Geschriften’. De andere twee hoofddelen zijn Thora en Nevi’iem (profeten).

Joodse traditie

In Psalm 139:5 lezen we (letterlijk): “U hebt uw handpalm op mij gelegd.” Dat is de manier waarop God de mens schept. De ‘kipa’, het keppeltje dat vrome Joodse mannen dragen, drukt onder andere dit besef van de aanwezigheid van Gods handpalm boven je hoofd uit. God zegt ook dat Hij Sion in beide handpalmen heeft gegraveerd (Jesaja 49:16).

Ontdek hier meer Hebreeuwse letters

Het woordje kaf hangt samen met het werkwoord kafaf, dat buigen betekent. De kaf is gebogen, en staat zo voor overgave: buigen voor een hogere macht. De kaf symboliseert de onderwerping aan de Koning der koningen.

Getalswaarde

Elke Hebreeuwse letter heeft een getalswaarde (numerieke waarde). De getalswaarde van de kaf is twintig. Dat levert in Numeri 7:86 een soort woordenspel op, waar in het Hebreeuws letterlijk staat: “tien, tien de kaf”. De kaf is hier de gouden schaal of lepel voor het reukwerk, die tien sikkels weegt – of toch twintig?

Het Hebreeuwse woord kètèr (kroon) begint met de kaf. De kaf staat volgens de Talmoed voor de kroon waarmee God in de komende wereld hem die de geboden doet bekroont. In het misjnatractaat Avot staat: Rabbi Sjimon zegt: Drie kronen zijn er: de kroon van de Thora, de kroon van het priesterschap en de kroon van het koningschap (vgl. Exodus 19:6). Maar de kroon van de goede naam overtreft ze allemaal (vgl. Prediker 7:1). Israël is bekroond met de Thora. Dat is de reden van zijn bestaan.

Bron: Alefbeet