fbpx

Noen

Noen
Deel deze post:
Lees ook:

De noen is de veertiende letter van het Hebreeuwse alfabet.

Het is de letter n. Hij heeft twee vormen, een ‘gebogen’ en een ‘rechte’. De gebogen noen wordt geschreven aan het begin of het midden van een woord, de rechte (niet veel meer dan een lange verticale streep) als hij de laatste letter van een woord is. Daarom wordt hij ook noen-sofiet (sluitnoen) genoemd.

Joodse traditie

Het oorspronkelijke teken waaruit de latere noen en onze n zijn ontstaan, was een pictogram van een slang. Slang is in het Hebreeuws nachasj.

Volgens een andere verklaring is het een ontkiemend zaadje (het symbool ziet er een beetje uit als een sliertje taugé). Dat zou samenhangen met een Hebreeuws woord noen dat voortgang, nageslacht/erfgenaam betekent. De noen is een van de letters die in een traditionele Thorarol een kroontje krijgen (net als bijv. de gimel).

Ontdek hier meer Hebreeuwse letters

Noen is ook een Aramees woord  dat ‘vis’ betekent. Jozua, de opvolger van Mozes, is de zoon van Noen. In de uitleg wordt dit symbolisch op elkaar betrokken. Mozes is als een vis uit het water gehaald. Jozua is, als zijn opvolger, de ‘zoon van de vis’. Beiden kenmerken zich door hun nederigheid.

In de Talmoed staan de twee vormen van de noen voor de nederige getrouwe (Hebreeuws: Ne’eman) die opgericht zal worden (in de komende wereld, verduidelijkt Rasji). “Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen” (Jacobus 4:10). Nederigheid is de unieke kwaliteit van de Messias.

Getalswaarde

Elke Hebreeuwse letter heeft een getalswaarde (numerieke waarde). De getalswaarde van de noen is vijftig. Vijftig staat voor vrijheid en volheid van leven.

Vijftig dagen worden geteld van Pesach tot Sjawoe’ot, van de uittocht tot de verbondssluiting bij de Sinaï. Elk vijftigste jaar is een jubeljaar, de voltooiing van zeven maal zeven jaar. In het jubeljaar wordt vrijlating voor alle bewoners van het land afgekondigd.

De getalswaarde van de naam David is veertien. De noen wordt geassocieerd met het Davidische koningschap. In Psalm 72 staat: “Zijn naam zal voor eeuwig blijven, zolang de zon er is, wordt zijn naam voortgeplant (Hebreeuws: jinnon)”. Daarom is Jinnon een van de namen van de Messias. Jinnon impliceert dat het koningschap van de Messias altijddurend is.

Bron: Alefbeet