fbpx

Sjin

Sjin
Deel deze post:
Lees ook:

De eenentwintigste letter van het Hebreeuwse alfabet is de sjin/sin.

In de meeste gevallen wordt hij uitgesproken als sj, maar in een paar woorden, bijv. in Jisraeel (Israël) en sameach (blij), als een scherpe s. Het verschil kan aangegeven worden door een puntje rechts boven de letter te zetten voor de sj, en links boven voor de s.

Het oorspronkelijke teken wordt wel geassocieerd met een tand. Sjin betekent tand. Uit dit teken ontwikkelde zich de latere sjin, maar ook de Griekse sigma (Σ) en onze S.

Getalswaarde

Elke Hebreeuwse letter heeft een getalswaarde (numerieke waarde). De getalswaarde van de sjin is driehonderd.

Joodse traditie

We zien de letter sjin op de tefilin, de gebedsriemen, die op het hoofd gedragen worden; in twee vormen zelfs: aan de ene kant de gewone sjin met drie lijnen, aan de andere kant een met nog een vierde lijn. Ook de gebedsriem aan de arm wordt aan de hand geknoopt tot de vorm van de sjin. Dit verwijst naar Sjaddai, de Almachtige, een van de aanduidingen voor God.

In het ‘alefbeetlied’ in de Talmoed staat de sjin voor sjèqèr, leugen. Als je goed kijkt, zie je dat de letters van dat woord in het alfabet direct op elkaar volgen: qof, resj, sjin. Leugen en bedrog kom je helaas maar al te vaak tegen.

Ontdek hier meer Hebreeuwse letters

Maar de sjin heeft ook vele positieve aspecten. Bij de drie lijnen van de sjin kun je denken aan de aartsvaders, Abraham, Isaak en Jakob; bij de vier lijnen van de andere sjin op de tefilin aan de vier aartsmoeders, Sara, Rebekka, Lea en Rachel. Kijk je goed, dan zie je tussen die vier lijnen ook de letter sjin verschijnen, zoals de Tien Woorden waren gegraveerd in de stenen tafelen.

De sjin staat voor sjoeva – boete, ommekeer. Dan denken we aan Jom Kippoer, de Grote Verzoendag. De getalswaarde van het woord kappeer (verzoening) is driehonderd (sjin). Omkeer is verandering ten goede.

Verandering is in het Hebreeuws sjinnoei, met een sjin! Het is een terugkeren naar de weg van de aartsvaders, die trouwens ieder een specifieke verbinding met God belichamen: Abraham liefde, Isaak ontzag, en Jakob barmhartigheid.

Bron: Alefbeet