fbpx

Tav

Tav
Deel deze post:
Lees ook:

De tweeëntwintigste letter van het Hebreeuwse alfabet is de tav.

Het oorspronkelijke teken bestond uit twee gekruiste lijnen, soms in de vorm van een x, soms van een +. Hieruit ontwikkelde zich via diverse stadia de huidige tav, maar ook onze T.

Tav betekent ‘merkteken’. Hij staat oorspronkelijk voor een zachtere t-klank dan de tet (de negende letter), hoewel er in de moderne Hebreeuwse uitspraak geen verschil meer is. Maar in sommige dialecten klinkt hij in bepaalde gevallen als de Engelse th, of zelfs als een s, zoals bij de Asjkenazische (Oost-Europese) Joden. Vandaar dat wij het woord bajit (beetjod-tav, huis) kennen als bajes.

Getalswaarde

Elke Hebreeuwse letter heeft een getalswaarde (numerieke waarde). De getalswaarde van de tav is vierhonderd. Vierhonderd sikkels zilver betaalde Abraham aan Efron om een graf voor Sara te kopen. De getalswaarde van Efron is ook vierhonderd.

Joodse traditie

In Ezechiël lezen we dat God, toen Hij de tempel ging verwoesten, Zijn engel opdroeg om een merkteken te zetten op het voorhoofd van al degenen die jammerden en klaagden over de gruwelijke dingen die er in de stad gebeurden (Ezechiël 9:4). Zij kregen letterlijk een tav op hun voorhoofd.

Tav is de laatste letter van het woord emèt, waarheid. Het woord emèt is het zegel van God, zegt de Talmoed, want “Waarheid is de essentie van Uw woord” (Psalm 119:160).

Ontdek hier meer Hebreeuwse letters

Emèt bestaat verder uit de alef, de eerste, en de mem, de middelste letter van het alefbeet. Die letters staan dus ver uit elkaar. Waarheid, zegt de Talmoed dan, is, tegenover leugen (sjèkèr, zie bij de letter sjin) moeilijk te vinden. Maar de letters van emèt hebben een stevige basis, terwijl die van sjèkèr allemaal op één voet balanceren: waarheid houdt stand, leugen niet.

Maar waarom wordt de tav als symbool van waarheid genomen, en niet de alef? Omdat je op het einde moet letten. Aan het begin zien we het vaak niet. Pas bij de uitkomst ontdekken we dat de weg van de emèt de enige begaanbare weg was. De tav staat zo voor de uiteindelijke bestemming, de waarheid die volledig onthuld zal worden in de laatste stadia van de komst van de Messias.

Bron: Alefbeet