fbpx

Wav

Wav
Deel deze post:
Lees ook:

De wav is de zesde letter van het Hebreeuwse alfabet en is één van de letters van de onuitsprekelijke naam van God: JHWH.

Deze letter wordt uitgesproken als de w, maar in het Hebreeuwse schrift ook gebruikt voor de oe en de o. De oorspronkelijke vorm van de huidige letter was een pictogram van een staf of pin.

Joodse traditie

In het Hebreeuws betekent wav ‘kram’, ‘haak’. In Exodus 27:10 lezen we over de zilveren haken waarmee de kleden aan de palen bevestigd worden die de omheining vormen van het voorhof van de tabernakel.

De manier waarop een Thorarol, zoals die in de synagoge gebruikt wordt, geschreven wordt, verwijst hier symbolisch naar. Zoals God in de tabernakel aanwezig was, zo is Hij ook aanwezig bij de studie van het Woord.

De tekst wordt in kolommen (ammoediem, hetzelfde woord dat gebruikt wordt voor palen) geschreven. Elke kolom moet met de wav beginnen. De tekst wordt dus als het ware met de wav aan de kolom en aan de vellen perkament (de tentkleden) bevestigd waaruit de rol bestaat.

Ontdek hier meer Hebreeuwse letters

De wav staat dus voor verbinding. Het koppelwoord ‘en’ (Hebreeuws: we-) bestaat uit een enkele wav, die aan het volgende woord vast wordt geschreven.

De eerste wav die in de Thora voorkomt is zo’n koppelwoord. Hij staat aan het begin van het zesde woord in Genesis 1:1: “In den beginne schiep God de hemel en (we-et) de aarde.” Het is het woord dat om zo te zeggen hemel en aarde verbindt.

Getalswaarde

Elke Hebreeuwse letter heeft een getalswaarde (numerieke waarde). De wav heeft de getalswaarde zes.

De schepping is verbonden met het getal zes: “In zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt” (Exodus 20). Bekend is ook de gedachte dat God de wereld zoals we die kennen voor zesduizend jaar geschapen heeft. Daarna volgt het zevende millennium, de tijd van de Messias. Misschien strekt de wav zich daar wel naar uit.

Bron: Alefbeet