fbpx

Zajin

Zajin
Deel deze post:
Lees ook:

De zevende letter van het Hebreeuwse alfabet is de zajin. Het woord zajin betekent ‘wapen’.

De huidige vorm van de letter heeft volgens sommigen ook wel iets van een zwaard. Het woord is afgeleid van het werkwoord zan/zoen dat onderhouden, uitrusten met, voeden betekent. Vandaar dat de Talmoed zegt dat de zajin uitdrukt dat God degene die Zijn geboden doet, onderhoudt (Hebreeuws: zan).

Zajin kan ook ‘kroon’ betekenen. De kroontjes waarmee traditioneel sommige letters in de Thorarol versierd worden heten zajenien (meervoud van zajin).

Getalswaarde

Elke Hebreeuwse letter heeft een getalswaarde (numerieke waarde). De zajin heeft de getalswaarde zeven.

Zeven is een symbolisch getal in de Bijbel, een heilig getal. De zevende dag van de week is de Sjabbat, de dag waarop God rustte van Zijn scheppingswerk en die Hij daarmee apart zette van de andere weekdagen. De Sjabbat is de kroon van de week.

Ontdek hier meer Hebreeuwse letters

God, in Zijn onbegrensde wezen, hoeft natuurlijk niet te rusten. Hij stelt deze dag in voor de mens, zodat de mens niet gaat denken dat hij zijn eigen lot in handen heeft, maar op de zevende dag ophoudt om zich te realiseren dat alles van God komt. De zevende dag richt ons op de Schepper van hemel en aarde. De Sjabbat is aan Israël gegeven als een verbond en een teken dat God Israël heiligt.

Maar de zevende dag duidt ook op het zevende millennium van de schepping, duizend jaar die volgens de Talmoed “een dag van rust voor altijd” zullen zijn. Het is de tijd van de Messias. Volgens de Joodse jaartelling staan we aan de vooravond van die duizend jaar. De voorbereidingen voor de Sjabbat beginnen al op vrijdagmiddag. Het is nu dus zaak om ons voor te bereiden op de komst van de Messias.

Dat is de les van de letter zajin.

Bron: Alefbeet