fbpx

Deze 14 profetieën over Israël zijn allemaal uitgekomen

Oude Testament in de Bijbel
Deel deze post:
Lees ook:

De hele Joodse geschiedenis is voorspeld in profetieën in de Bijbel. Dat is absoluut uniek: Het kan van geen enkel ander volk worden gezegd. Hier vind je veertien belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van het Joodse volk die allemaal al in de Bijbel voorzegd zijn.

1. De slavernij in Egypte

 • Genesis 15:13,14
 • Exodus 6:5-7

2. De uittocht met Egyptische schatten

 • Exodus 3; 21,22
 • Exodus 12;35,36

3. Het bezitten van het land Kanaän

 • Genesis 13: 14-17 17:7,8
 • Deuteronomium 10:11
 • Jozua 1:1-18

4. In het Beloofde Land zouden ze zich tot afgoden keren

 • Deuteronomium 29;24-28
 • Deuteronomium 4: 24-28

5. God zou een centrum van aanbidding vestigen in Jeruzalem

 • 2 Samuel 7:12,13
 • 1 Koningen 5:5

6. De ballingschap van het noordelijke rijk naar Syrië

 • 2 Koningen 15: 27-30
 • 2 Koningen 17:6,23
 • 2 Koningen 18:11,12

7. De ballingschap van het zuidelijke rijk naar Babylon

 • Deuteronomium 28:36,37
 • 2 Koningen 24:15-17

8. De vernietiging van de eerste tempel die door Salomo gebouwd is

 • 2 Koningen 25:8,9

9. De terugkeer naar het beloofde land van een klein overblijfsel uit Babylon

 • 2 Kronieken 36:22,23
 • Ezra 1:2,11

10. De komst van een lijdende Messias die het volk zal reinigen van hun zonden

 • Daniël 9: 25,26
 • Jesaja 53
 • Ezechiël 36:25-28

11. De vernietiging van de tweede tempel

 • Lukas 21:5,6
 • Markus 13:1,2
 • Mattheus 24:1,2

12. De verstrooiing van het volk onder de heidense volken als oordeel over hun ongehoorzaamheid

 • Leviticus 26:33
 • Deuteronomium 28:64-66
 • Psalmen 44:12

13. Vervolging en onderdrukking door de heidenen

 • Deuteronomium 26:6
 • Deuteronomium 28:25
 • 2 Koningen 17:20
 • Exodus 3:9
 • Psalmen 79:1-3

14. De terugkeer van Joden naar hun eigen land

 • Jeremia 23:8
 • Jeremia 31:7,8
 • Deuteronomium 30:3-6
 • Ezechiël 11:17
 • Ezechiël 23:7,8
 • Ezechiël 16:14,15
 • Jesaja 11:12;
 • Jesaja 43:5
 • Zacharia 10:7,8

Deels overgenomen van Derek Prince, Beloofd Land.