fbpx

4 keer ‘totdat’ in de eindtijd

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Israel-2013-Aerial-Mount_of_Olives.jpg
Deel deze post:
Lees ook:

Totdat, een woordje wat aangeeft dat er een verandering aankomt. In het Nieuwe Testament staat het woordje ‘totdat’ meerdere keren in relatie tot de profetieën rondom de eindtijd.

We beschrijven hieronder vier Bijbelteksten over de eindtijd waarin het woordje ‘totdat’ het sleutelwoord is.

1. Lukas 21: totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn

En zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn.
– Lukas 21:24

In het jaar zeventig na Christus vernietigden de Romeinen de stad Jeruzalem. De joden werden op de slavenmarkten van het Midden-Oosten verkocht; de rest raakte verstrooid in de wereld.

Al die eeuwen daarna hebben de niet-joodse volkeren Israël en Jeruzalem vertrapt: eerst de Romeinen, later de Byzantijnen, daarna onder andere moslimtroepen, kruisvaarders, Ottomanen en Britten.

Toen kwam 1948, het jaar waarin de staat Israël werd hersteld. Daarna kwam 1967, toen er een eind kwam aan de verdeling van Jeruzalem.

Er zijn Bijbeluitleggers die zeggen: Jeruzalem is sinds toen niet meer door heidenen vertrapt, dus deze ‘totdat’ is vervuld. Maar is dat wel zo?

 • De Verenigde Naties heeft Jeruzalem nog niet als hoofdstad erkend.
 • De Palestijnen claimen de helft van de hoofdstad.
 • De christelijke wereld onder leiding van de paus heeft verklaard dat Jeruzalem een internationale stad zou moeten zijn voor de drie wereldgodsdiensten.
 • Het hart van Jeruzalem, de tempelberg, is voor joden verboden.

Deze ’totdat’ zal pas vervuld zijn als dé Vredevorst Zijn voeten in Jeruzalem zet en aan al die heidense overheersingen een einde maakt.

2. Mattheus 23: totdat u zegt

Want ik zeg U: U zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!
– Mattheüs 23:39

Een zekerheid die we uit deze tekst kunnen halen is dat Israël van zijn doofheid en blindheid verlost gaat worden. Het hele volk, zoals staat in Romeinen 11 vers 26: En zo zal heel Israël zalig worden.

Jozef, als onderkoning in Egypte, werd niet herkend door zijn broers. Dit duurde totdat Jozef besloot zichzelf bekend te maken. Hij vroeg eerst aan de Egyptenaren of ze de zaal konden verlaten, omdat de ontmoeting tussen hem en zijn broers was. Nadat ze de zaal verlaten hadden, kwam hij van zijn troon en zei: ik ben Jozef.

Zoals de broers Jozef niet herkenden, zo herkennen de joden hun Broer Jezus niet. Net zoals Jozef, zal Jezus zichzelf bekendmaken aan Zijn broers, waar wij niet bij betrokken zullen zijn.

3. Romeinen 11: totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan

Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan.
– Romeinen 11:25

Paulus worstelt met de vraag waarom de joden niet zien wie Jezus is. Hij spreekt hier over een gedeeltelijke verharding:

 • 1% van de joden is Messiasbelijdend
 • Vrome joden zijn geen heidenen, alleen hebben ze een blinde vlek voor wie Jezus is

De volheid van de heidenen waarover gesproken wordt slaat hier op de gemeente; het volle getal van de gemeenten die uit de heidenen verzameld wordt. Nadat deze volheid van de heidenen bereikt is, zal deze verharding verwijderd worden.

In vers 26-28 staat beschreven hoe de Verlosser uit Sion zal komen en Zelf de goddeloosheden van het Joodse volk zal wegnemen. Het Joodse volk blijft geliefd vanwege Gods verbond met hen.

4. 1 Korinthe 15: totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd

Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst. Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan. Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood.
– 1 Korinthe 15:23-26

Deze verzen gaan over de opstanding en geven een volgorde van gebeurtenissen weer. Het koningschap van Christus gaat van heerlijkheid tot heerlijkheid.

 • Hij is opgestaan als Eersteling.
 • Daarna wordt er gesproken over ‘Wie van Christus zijn’, waarmee de gemeente bedoeld wordt, die zullen opstaan met de Opname. De Heere Jezus is een volk uit de heidenen aan het verzamelen.
 • Als dat proces klaar is keert Hij Zich tot Israël. Zij zullen Hem daarna met hun eigen ogen zien als Hij met Zijn voeten staat op de Olijfberg en Hij zit op de troon van Zijn vader David.
 • Dan komt het Vrederijk met daaropvolgend de vernieuwing van alle dingen.
 • De dood verdwijnt uit de schepping als laatste vijand.

Dan komt het nieuwe Jeruzalem op de nieuwe aarde; God woont weer bij de mensheid. Dan is het allemaal één grote heerlijkheid.

Nieuwsgierig naar wat de eindtijd inhoudt? Ds. Glashouwer zal spreken op het Isrealityweekend van 2-4 november 2018 over het onderwerp: Eindtijd – feiten en fabels op een rijtje. Klik HIER voor meer info.

Dit artikel is gebaseerd op het gesprek tussen Ds. Willem Glashouwer en Dolf van de Vegte op 23 mei 2017. Bekijk HIER dit gesprek.

Foto boven: de Olijfberg – Andrew Shiva / Wikipedia / CC BY-SA 4.0