fbpx

4 redenen om blij te zijn met de wet van God!

De wet van God / Thora
Deel deze post:
Lees ook:

“Uw wet is mijn bron van blijdschap”, Psalm 119:174. Deze Psalm beschrijft de wet als ‘een bron van blijdschap’. Een poosje geleden heeft Israël het feest Simchat Thora gevierd, wat ‘Blijdschap over de Thora’ betekent. Het is heel bijzonder om te zien hoe de mannen met de Thorarollen dansend door de synagoge gaan. Wat kan deze wet voor ons betekenen en kunnen we hier blij mee zijn? Ik heb de lezing van prof. dr. Willem Ouweneel gelezen en wil dit graag met je delen!

1. De wet om je te helpen

De letterlijke betekenis van Thora is ‘onderwijs’. In Spreuken geeft een vader de opdracht aan zijn kind om te luisteren naar zijn Thora. Luister naar het onderwijs van je ouders. Dit onderwijs is gericht op jouw zegen, ontwikkeling en bescherming. Het helpt je om een mens te worden zoals God het heeft bedoeld.

Door te lezen in de Thora kan je heel praktisch weten wat God van je vraagt.

God gaf de wet aan Zijn volk om hen te laten zien hoe ze moesten leven. Niet om ze het leven zuur te maken, maar juist omdat Hij het beste met ze voor heeft. Door te lezen in de Thora kan het volk heel praktisch weten wat God van je vraagt.

De Heere Jezus kwam om de wet te vervullen. Hij leert ons in het Nieuwe Testament hoe we mogen leven naar Zijn wil.

Lees ook: Heeft Jezus de wet afgeschaft?

2. De wet is genade van God

Veel christenen hebben het idee dat het in het Oude Testament om de wet draait en het Nieuwe Testament om de genade. Als je zo denkt, dan heb je niet veel van het Jodendom begrepen. Het Jodendom is namelijk een godsdienst van pure genade. Wanneer God op de Sinaï aan Mozes Zijn wetten geeft, dan lees je in Exodus 34 het volgende. “God riep: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw..”

Het geven van de wet was een daad van genade. Welk volk heeft zulke wetten als zij? God gaf de wet om het volk te leren leven zoals God het heeft bedoeld. God is de Fabrikant, de Schepper, en toen Hij Zijn fabricatie had afgeleverd gaf Hij er ook een gebruiksaanwijzing bij. Als je wil leven zoals Hij het heeft bedoeld, houd je dan aan Zijn geboden.

God is de Fabrikant, de Schepper, en toen Hij Zijn fabricatie had afgeleverd gaf Hij er ook een gebruiksaanwijzing bij.

Genade staat voorop in het Oude Testament. Het Nieuwe Testament gaat ook over genade, maar er staan ook volop geboden in. Misschien niet leuk om te horen, maar het zijn richtlijnen voor hoe je moet leven. Als je gedoopt wordt, of dat nou als kind of volwassene is, dan is het de opdracht om te leren alles wat God je geboden heeft.

Wanneer je gedoopt wordt (als kind of als volwassene), ga je Gods Koninkrijk binnen. Maar dan moet je wel een inburgeringscursus ondergaan. Je moet weten hoe de dingen gedaan worden. De geestelijke inburgeringscursus houdt in dat je de geboden van Koning Jezus kent. Je naaste leren liefhebben als jezelf en God boven alles. Door de geboden van Jezus te leren kennen, ga je groeien in de geestelijke dingen.

3. De wet is liefde

In Romeinen 13:8 staat: We moeten elkaar liefhebben, want liefhebben is de vervulling van de Thora. Dat is ook de samenvatting die Jezus gaf: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Voor ons klinken die woorden vertrouwd. Maar als je de wet van Mozes hebt gelezen en de woorden van Jezus niet kende, had je de wet dan ook zo samengevat?

Als je zegt dat je God liefhebt, dan laat je dat zien door je daden. Als je echt bij Jezus hoort, dan blijkt dat uit de wijze waarop Zijn liefde in jouw leven zichtbaar wordt.

De schrijver van Psalm 119 geniet van de wet. Hij verblijd zich over de wet, omdat hij zich verblijd over God. Alle regels die Hij heeft opgesteld zijn tot ons voordeel. God wil ons niet het leven zuur maken, Hij heeft juist het beste met ons voor!

Als je echt bij Jezus hoort, dan blijkt dat uit de wijze waarop Zijn liefde in jouw leven zichtbaar wordt.

Jezus vraagt geen dingen van ons die wij niet kunnen. Want door de Heilige Geest kunnen wij doen wat Hij vraagt. En als het dan toch misgaat, dan wil Hij ons dankzij Zijn offer aan het kruis weer aannemen. Dan zet Hij ons karretje weer op de rails en mogen we opnieuw beginnen.

4. Een wet van vrijheid

De kern van de wet is in twee woorden samen te vatten: heb lief. Dan is de wet een wet van vrijheid. God vervult ons met Zijn liefde en vraagt vervolgens om lief te hebben. Dat is dan niet zo moeilijk! De wetten van God vragen dan precies wat ik ook wil. Daar ben je dan toch blij mee!

Natuurlijk gaat het in de praktijk niet altijd zo en heb je er weleens moeite mee om Gods wet te doen. Maar herinner jezelf er dan aan dat de geboden er zijn om ons te helpen, om ons te ontwikkelen hoe God ons heeft bedoeld.

God vervult ons met Zijn liefde en vraagt vervolgens om lief te hebben. Dat is dan niet zo moeilijk!

De liefde is het belangrijkst. De hele wet van God gaat om liefde. Christus heeft Gods liefde geopenbaard en in onze harten gestort. Hij vraagt nu: ‘Heb lief, zoals Ik u heb liefgehad’. Als je je in alles laat drijven door die liefde, dan gaat het goed met jou en alle mensen om je heen.

‘Hoe lief heb ik Uw wet, omdat ik U liefheb. En omdat U mij liefhebt!’

Meer weten over de wet?

Bekijk dan de hele lezing van prof. dr. Willem Ouweneel.

Dit artikel verscheen deels eerder op de website van Christenen voor Israël.