fbpx

5 aanwijzingen waarom profetieën belangrijk zijn

Lucht header
Deel deze post:
Lees ook:

De eindtijd kan een beladen onderwerp zijn onder christenen. De één vindt dat we niet genoeg met profetieën bezig kunnen zijn, terwijl de ander vindt dat het alleen maar verwarring schept. Begint eindtijdvermoeidheid haar intrede te doen?

Eindtijdvermoeidheid is het fenomeen waarin we concluderen dat we maar beter kunnen stoppen met het letten op de profetieën, omdat het toch alleen maar leidt tot verwarring. Denk aan discussies over de Grote Verdrukking, of de Wederkomst, of over het Duizendjarige Rijk. Een groot discussiepunt gaat over Israël: wat gaat er gebeuren met het volk en het land van God?

Degenen die vinden dat we maar niet zo bezig moeten zijn met profetieën, vertellen ons dat we ons op Jezus moeten richten. Dit klinkt vroom en is ook zeker waar. Maar als we op Jezus gaan letten, komen we dan niet juist bij de profetieën uit?

Hieronder noemen we vijf aanwijzingen waarom de profetieën belangrijk zijn.

1. Aansporing van Paulus

Paulus schrijft het volgende aan de gemeente in Tessalonica:

Veracht de profetieën niet.
– 1 Tessalonicenzen 5:20

De gemeente Tessalonica stond bekend om het ijverig bestuderen van de Bijbel, maar toch werden ze door Paulus extra gewezen op de profetieën.

2. Een lamp in een duistere plaats

Petrus geeft de volgende beschrijving van Bijbelse profetieën in de Bijbel:

En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.
– 2 Petrus 1:19

Hoe mooi is dat, een vast en zeker woord dat schijnt als een lamp in een duistere plaats!

3. Door de Geest

Petrus legt in 2 Petrus 1:20-21 uit hoe de profetieën in de Bijbel tot stand zijn gekomen:

Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat;
want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.
– 2 Petrus 1:20-21

De profetieën zijn niet zomaar bedacht; ze zijn door de Heilige Geest ingegeven.

4. Bewijs voor het evangelie

Paulus wordt door de Joden aangeklaagd en komt voor de stadhouder Festus terecht te staan. Koning Agrippa komt bij Festus op bezoek en hoort het verhaal over Paulus. Nieuwsgierig geworden door wat hij hoorde, vraagt hij om Paulus zelf te spreken. Paulus verdedigt zich tegenover de koning en eindigt met het volgende:

Gelooft u, koning Agrippa, de Profeten? Ik weet dat u ze gelooft.
En Agrippa zei tegen Paulus: U overtuigt mij bijna om christen te worden!
– Handelingen 26:27-28

Paulus vond de profeten belangrijk genoeg om zijn speech te eindigen met deze woorden. De profeten bewijzen het evangelie!

5. De vervulling in Jezus

Toen de Heere Jezus op aarde was, vervulde Hij profetie na profetie. Een voorbeeld van het belang van profetieën voor Jezus komt naar voren wanneer Hij hangt aan het kruis.

Hierna zei Jezus, omdat Hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het Schriftwoord vervuld zou worden: Ik heb dorst!
Er stond dan een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn, omwikkelden die met hysop en brachten die aan Zijn mond.
Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.
– Johannes 19:28-30

De Heere Jezus vond de profetieën zo belangrijk, dat alles pas volbracht was nadat deze profetie van de dorst en het drinken van de wijn uitgekomen was.

DE uitleg?

Hoe zit het dan met de verwarring? Het is belangrijk om bij profetieën niet te verkondigen DE uitleg te weten. Op die manier blijft er ruimte voor gesprek en kunnen we van elkaar blijven leren.

Is het dus tijd om de eindtijdprofetieën aan de kant te leggen? Nee! De God van Israël is Zijn Woord aan het vervullen en wij mogen daar onderdeel van zijn.

Wil je meer weten over de eindtijd? Kom dan van 2-4 november naar het Isrealityweekend in Lunteren! Een tof weekend voor jongeren uit heel Nederland, met workshops, leuke sprekers en meer! Samen gaan we nadenken over de Eindtijd: Horror of Hoop? Klik HIER voor meer info & aanmelden. 

Dit artikel is gebaseerd op het artikel ‘Eindtijdvermoeidheid’ van Jan van Barneveld, gepubliceerd in Het Zoeklicht, nummer 14, 2018.

 

Isreality.