fbpx

5 Bijbelteksten over Gods bescherming aan Israël

Soldaat draagt kind1
Deel deze post:
Lees ook:

Israël wordt dagelijks bedreigd en aangevallen. Soms lijkt het wel alsof de hele wereld tegen Israël gekeerd is. God belooft in Zijn Woord dat Hij Israël, Zijn oogappel, zal beschermen. We geven je vijf Bijbelteksten die dat onderstrepen!

Zacharia 2:8

Wat zo zegt de Heere van de legermachten: Nadat Hij heerlijkheid heeft beloofd, heeft Hij Mij gezonden tot die heidenvolken die u beroven, want wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel aan.

Deuteronomium 32:11

Zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt op zijn vlerken, zo heeft alleen de Heere hem geleid, er was geen vreemde god bij hem.

Deuteronomium 33:29

Welzalig bent u, Israël! Wie is zoals u? U bent een volk dat door de Heere verlost is. Hij is een schild en een hulp voor u, Hij is uw majesteitelijke zwaard; daarom zullen uw vijanden zich geveinsd aan u onderwerpen, en ú zult hun hoogten betreden!

Jesaja 46:4b

Ík heb het gedaan en Ík zal u opnemen, Ík zal dragen en redden.

Psalm 121:4, 5, 7

Zie, de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen. De Heere is uw Bewaarder, de Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De Heere zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren.

Wat is Israëls hoop? ‘Mijn hoop, die is op U!’ schrijft David in Psalm 39. Gebedspunt voor ons: dat heel Israël zijn hoop op de Heere mag vestigen!

Lees ook deze Psalm over Gods bescherming!