fbpx

5 Bijbelteksten over sneeuw

5 bijbelteksten over sneeuw
Deel deze post:
Lees ook:

Je had het vast al wel in de gaten: het sneeuwt! De één vindt het prachtig, de ander vindt het vreselijk. Maar wist je dat sneeuw ook Bijbels is?

Als je Bijbelverhalen leest of hoort, denk je vaak aan scènes in woestijnachtig landschap. Maar ook in de Bijbel komt sneeuw voor! We noemen vijf Bijbelteksten.

1. Job 6:15-16

Mijn broeders hebben trouweloos gehandeld, als een beek; zij gaan voorbij als stromende beken, die donker zijn van het ijs, waarin de sneeuw zich verbergt.

2. Job 37:6

Want Hij zegt tegen de sneeuw: Wees op de aarde. Ook tegen de slagregen van de regen; en dan is er de slagregen van Zijn sterke regens.

3. Psalm 147:15-19

Hij zendt Zijn bevel naar de aarde; Zijn woord loopt zeer snel. Hij geeft sneeuw als wol, Hij strooit rijp uit als as. Hij werpt Zijn ijs als stukken; wie is bestand tegen Zijn koude? Hij zendt Zijn woord en doet alles smelten, Hij doet Zijn wind waaien, de wateren stromen. Hij maakt Jakob Zijn woorden bekend, Israël Zijn verordeningen en Zijn bepalingen.

Lees ook: 10 Bijbelteksten over Gods liefde voor Israël!

4. Psalm 148:7-9

Loof de Heere vanaf de aarde, zeemonsters en alle diepe wateren, vuur en hagel, sneeuw en damp, stormwind, die Zijn woord doet, bergen en alle heuvels, vruchtbomen en alle ceders.

5. Spreuken 26:1

Evenmin als de sneeuw in de zomer en de regen in de oogsttijd past eer bij een dwaas.

Vergelijking met sneeuw

In deze teksten wordt letterlijke sneeuw genoemd. Er zijn ook een aantal mooie Bijbelteksten die sneeuw als vergelijking gebruiken, zoals deze, waarin God spreekt tegen Zijn volk Israël door de profeet Jesaja:

Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. – Jesaja 1:18

Hoe mooi is dat! Oh en wist je dat het ook goed kan sneeuwen in Jeruzalem? Kijk zelf maar!