fbpx

Wat is de betekenis van de menora?

Wat is de betekenis van de menora
Deel deze post:
Lees ook:

Hoewel veel mensen denken dat de Davidsster het officiële symbool van de staat Israël is, is dat toch echt de menora. Deze kandelaar staat groot afgebeeld op het embleem van de Joodse staat, met aan beide kanten een olijftakje. De olijftakjes staan symbool voor vrede, maar het is ook een verwijzing naar Zacharia 4 waar wordt gesproken over een kandelaar en twee olijfbomen.

Maar waar komt de menora eigenlijk vandaan, en wat is z’n betekenis?

De menora is geen symbool dat mensen hebben bedacht, maar het is een idee van God Zelf:

U moet ook een ​kandelaar​ van zuiver goud maken. Als gedreven werk moet de ​kandelaar​ gemaakt worden, zijn schacht en zijn armen; zijn bloemkelken, zijn knoppen en zijn bloesems moeten er één geheel mee vormen. En zes armen moeten uit de zijkanten ervan uitsteken: drie armen van de ​kandelaar​ uit zijn ene kant, en drie armen van de ​kandelaar​ uit zijn andere kant.
– Exodus 25:31,32

Licht

De menora was één van de voorwerpen in de tabernakel en later in de tempel. Het is een voortdurende herinnering voor het Joodse volk om een licht voor de wereld te zijn, zoals God dat van hen verwacht (Jesaja 42:6).

Zeven

Het is geen toeval dat de menora zeven armen heeft (of eigenlijk een middenstuk en zes armen). Zeven is Gods getal voor de volmaaktheid, zoals je in de regenboog zeven kleuren kunt onderscheiden en er zeven dagen in een week zitten. Met de zeven armen van de menora in het heiligdom van Israël laat God aan hen zien dat Hij in hun midden is.

Psalm 67

Om de echte betekenis van de menora te kunnen begrijpen moeten we Psalm 67 lezen. Deze Psalm bestaat uit zeven verzen, hetzelfde aantal als op de menora dus. Vers 2 verwijst meteen naar de menora: zoals de menora zijn licht verspreidt, zo zal God Zijn aangezicht over ons lichten.

De Psalm als een menora

De eerste drie verzen van Psalm 67 bestaan uit twee regels, het middelste vers uit drie en de laatste drie verzen weer uit twee regels. Precies de vorm van een menora! Lees het maar na: vers 5 is het midden van de kandelaar, met aan beide kanten drie verzen die de zes armen van de menora uitbeelden. Vers 2,3 en 4 aan de linkerkant en vers 6,7 en 8 aan de rechterkant.

Jezus is de belichaming van de menora

De menora wordt ook wel de ets chaim genoemd. Dat is Hebreeuws voor boom des levens en verwijst naar de boom in het paradijs waardoor Adam en Eva eeuwig leven hadden kunnen krijgen. Jezus noemt Zichzelf het Brood des levens. In Hem is de boom des levens weer beschikbaar voor de mensen. Jezus is ook het Licht der wereld. Daarmee is Hij de èchte belichaming en betekenis van de menora.