fbpx

Wat is de betekenis van Jeruzalem?

Jeruzalem
Deel deze post:
Lees ook:

Jeruzalem, de stad waar zoveel om te doen is. Wat is toch de betekenis van die mysterieuze plek?

De naam

Laten we eens beginnen bij de naam van de stad. Er zijn verschillende uitleggingen, maar Jeruzalem heeft in ieder geval twee betekenissen:

  • Vrede (shalom)
  • Godvrezendheid (jira)

De naam ‘Jeruzalem’ wordt in het Oude Testament 656 keer genoemd. De stad wordt in de Bijbel ook Sion en Stad van David genoemd.


BEKIJK HIER DE VIDEO: ZÓ GAAF IS JERUZALEM!

Uitverkiezing

God koos om Zijn naam te vestigen in Jeruzalem, om daar Zijn woonplaats te maken:

Want de Heere heeft Sion verkozen,
Hij heeft het begeerd tot Zijn woongebied.
Dit is, zei Hij, Mijn rustplaats tot in eeuwigheid,
hier zal Ik wonen, want naar haar heb ik verlangd.
– Psalm 132:13-14

Conflict

Er is al eeuwenlang conflict om Jeruzalem. De stad is in handen geweest van de Romeinen, Kruisvaarders, moslims, Engelsen, enzovoort. Zelfs vandaag de dag is er strijd om deze bijzondere stad.

Zo wordt door vele landen Jeruzalem niet erkend als hoofdstad van Israël. Daarnaast willen de Palestijnse leiders een eigen staat, met als hoofdstad, je raadt het al, Jeruzalem.

Elk besluit rond Jeruzalem lijkt omstreden en wordt wereldwijd heftig bediscussieerd. Past dit in wat de Bijbel ons vertelt?

Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom (…) Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken.
– Zacharia 12:2a, 3a

Verlangen

Joden leven al eeuwenlang verspreid over de wereld. Al die tijd was er het verlangen naar Jeruzalem. Twee keer per jaar, op Pesach en Grote Verzoendag, spraken Joden elkaar de wens toe: ‘Volgend jaar in Jeruzalem’. Dit verlangen wordt ook mooi beschreven in Psalm 137:

Als ik u vergeet, Jeruzalem,
laat dan mijn rechterhand zichzelf vergeten.
Laat mijn tong vastkleven aan mijn gehemelte,
als ik niet aan u denk,
als ik Jeruzalem niet doe uitstijgen boven mijn hoogste blijdschap.
– Psalm 137:5-6

Sinds de oprichting van de staat Israël in 1948 en de verovering van Jeruzalem op de Jordaniërs in 1967 hebben Joden weer de kans om zich te vestigen in hun land en stad.

Locatie

God zegt in de Bijbel dat Israël op de navel der aarde ligt (Ezechiël 38:12 SV). Israël, het kruispunt tussen Azië, Europa en Afrika. Deze wereldkaart uit de 16e eeuw laat dit heel mooi zien:

Het nieuwe Jeruzalem

De Bijbel spreekt niet alleen over het huidige, aardse Jeruzalem. Er komt namelijk een nieuw Jeruzalem!

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde (…) En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is.
En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.
En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
– Openbaring 21:1a, 2a, 3-4

Jeruzalem blijft de woonplaats van God, nu en tot in eeuwigheid. Wat een mooi vooruitzicht!