fbpx

De Namen van God in de Bijbel

Namen van God in de Bijbel
Deel deze post:
Lees ook:

In de Bijbel staan heel wat namen die iets vertellen over Wie God is. Ze zeggen veel over Zijn heiligheid en macht, maar ook over hoe de mensen in de tijd van het Oude Testament tegen God aankeken. Vaak hebben de Hebreeuwse namen een dubbele betekenis. Hoogste tijd om de Namen van God op een rijtje te zetten!

Elohim/Elohay

Elohim is de eerste naam van God die we in de Bijbel tegenkomen. Het betekent sterkte of macht en wordt door het hele Oude Testament heen meer dan 2500 keer gebruikt. Een paar voorbeeldjes:

 • Elohay Kedem – God van het Begin (Deuteronomium 33:27)
 • Elohim Chaiym – de Levende God (Jeremia 10:10)
 • Elohay Selichot – God van Vergeving (Nehemia 9:17)
 • Elohay Mauzi – God van mijn Kracht (Psalmen 43:2)
 • Elohay Yishi – God van mijn Verlossing (Psalmen 18:47 en 25:5)

El

Een andere naam van God die vaak in de Bijbel voorkomt is El. Het betekent hetzelfde als Elohim, maar dan eenvoudiger geschreven. El vinden we bijvoorbeeld in combinatie met:

 • El HaNe’eman – De Trouwe God (Deuteronomium 7:9)
 • El HaKadosh – De Heilige God (Jesaja 5:16)
 • El Yisrael – De God van Israël (Psalmen 68:35)
 • El Elyon – De allerhoogste God (Genesis 14:18)
 • Immanu El – God is onder ons (Jesaja 7:14)

JHWH

Deze naam komt ongeveer 7000 keer voor in het Oude Testament en is daarmee de meest gebruikte naam van God. Het wordt vertaald met Heere. Het is ook de naam waarmee God Zich aan Zijn volk Israël verbindt als Hij tegen Mozes zegt dat hij Hem met JHWH bekend moet maken aan de Israëlieten. Joden spreken de vierletterige naam van God niet uit, uit respect voor de heiligheid van God en om te voorkomen dat ze de naam van God verkeerd gebruiken.

 • JHWH Jireh – God zal voorzien (Genesis 22:14)
  God voorziet in alles wat we nodig hebben. In moeilijke tijden is dat niet altijd even makkelijk te geloven, maar Hij weet wat jij nodig hebt.
 • JHWH – Ik ben Die Ik ben (Exodus 3:14)
  We mogen vertrouwen dat God doet wat Hij belooft en altijd dezelfde is: gisteren, vandaag, morgen en tot in eeuwigheid.
 • JHWH Shalom – De Heere van Vrede (Rechters 6:24)
  Dit gaat over het verzoenende werk van Jezus. Hij brengt vrede en harmonie voor jou persoonlijk en voor de hele wereld.   
 • JHWH Rohi – De Heere is mijn Herder (Psalm 23)
  Rohi betekent in het Hebreeuws niet alleen voeden, maar ook ‘een vriend’. Dat is wat een herder ook is voor zijn schapen. Je hoeft niet bang te zijn, want God wil jouw Herder zijn!
 • JHWH M’Kadesh – De Heere Die heilig maakt (Ezechiël 37:28)
  Heiligen betekent apart zetten. God zet jou apart om je leven te leven voor Hem.

De Namen van God

 • Welke van deze namen van God spreekt jou het meest aan?
 • Hoe zou jij God omschrijven?

Isreality.