fbpx

‘From the river to the sea’: Hoe zelfs Gods Woord wordt verdraaid

Hoe Gods woorden verdraaid worden
Deel deze post:
Lees ook:

Koning David beklaagt zich in Psalm 56 bij God dat zijn woorden worden verdraaid en dat elke gedachte van zijn vijanden is gericht op zijn ongeluk. Zijn vijanden komen bij elkaar, verbergen zich en letten op elke voetstap die David maakt. Ze loeren op zijn leven. Komt je dit bekend voor?

De hele dag verdraaien zij mijn woorden;
al hun gedachten zijn tegen mij ten kwade.
Zij scholen samen, zij verbergen zich;
zij letten op mijn voetstappen,
omdat zij loeren op mijn leven.
Zouden zij bij zoveel onrecht vrijuit gaan?
Stort de volken neer in toorn, o God! (Psalm 56:6-8)

Psalm 56

Psalm 56 is geschreven door koning David, nadat hij op de vlucht was voor Saul en verbleef aan het hof van de Filistijnse koning Achis van Gath.

In Samuel 21 lezen we dat koning Achis het volgende zegt: “Is dit niet David, de koning van het land? Zong men van hem niet in beurtzang bij de reidansen: Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden?”

De uitspraak van koning Achis maakte David erg bang. David schrijft Psalm 56 in deze context.

Woorden worden verdraaid

Hoewel de Bijbelse Psalmen in een andere tijd zijn geschreven, draagt Israël deze al eeuwenlang met haar mee. Nog steeds worden dezelfde woorden gezongen en gebeden. Vanuit dat idee kun je Psalm 56 ook herkennen in onze tijd.

Koning David beklaagt zich bij God dat zijn woorden worden verdraaid en dat elke gedachte van zijn vijanden is gericht op zijn ongeluk. Zijn vijanden komen bij elkaar, verbergen zich en letten op elke voetstap die David maakt. Ze loeren op zijn leven. Komt je dit bekend voor?

In de huidige propaganda over Israël worden Israëls woorden voortdurend verdraait. Uitspraken vanuit Israël worden door elkaar geschud en herschreven tot halve waarheden. Cijfers zouden niet te vertrouwen zijn. De getuigenissen van slachtoffers worden gerelativeerd en bestempeld als ongelukkige gebeurtenissen. Het trauma van 7 oktober zou natuurlijk wel erg zijn, maar zou ook te danken zijn aan een jarenlange onderdrukking van het Palestijnse volk.

Een halve waarheid…

Dit idee van ‘woorden verdraaien’ en ‘halve waarheden’ komt nog vaker voor in de Bijbel. Allereerst in de Hof van Eden, wanneer de duivel Gods woorden verdraait en zo Eva misleidt om toch de verboden vrucht te eten (Genesis 3: 1-5).

Een ander voorbeeld is Jezus in de woestijn (Matt. 4:1-11). De duivel zegt tegen Jezus: “Als U de Zoon van God bent, werp Uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven, en dat zij U op de handen zullen dragen, opdat U Uw voet niet misschien aan een steen stoot”. De duivel kent Gods woorden, maar verdraait ze.

Het laatste voorbeeld is misschien wel de meest opvallende. In Deuteronomium 11 staat beschreven hoe God aan Israël het Beloofde Land geeft: “Elke plaats die uw voetzool betreedt, zal van u zijn; vanaf de woestijn en de Libanon, vanaf de Eufraat, tot aan de zee in het westen zal uw gebied zich uitstrekken”.

Die uitspraak zal je vast herkennen. De huidige, meest bekende anti-Israël leus, ‘from the river to the sea’, is terug te vinden in de woorden van Gods belofte aan Israël, waarbij Hij het Land aan Zijn volk geeft. De duivel heeft Gods woorden uit de context geplukt, verdraait en verstopt in een misleidend jasje.

Blijf dicht bij Gods Woord

Zo zien we steeds dat de huidige situatie in Israël verder gaat dan een politiek conflict. De vijanden van Israël gebruiken Gods woorden om haar aan te klagen. Toch staat Gods woord vast en blijft Hij trouw aan wat Hij gezegd heeft. Door Gods woorden te blijven lezen en benoemen, kunnen we halve waarheden herkennen en woorden ook weer terugdraaien tot hele waarheden.

Of zoals koning David zei: “In God prijs ik het woord, in de HEERE prijs ik het woord. Ik vertrouw op God, ik vrees niet; wat zou de mens mij kunnen doen?”(Psalm 56: 11,12)

Foto: Shutterstock