fbpx

Hebben dieren een ziel?

Hebben dieren een ziel
Deel deze post:
Lees ook:

Hebben dieren een ziel? In het jodendom gelooft men dat dieren een ziel hebben. Veel christenen niet. Ik denk dat in de Bijbel duidelijk staat dat elk dier een ziel heeft. De gedachte dat dieren geen ziel zouden hebben, heeft helaas vaak geleid tot dierenmishandeling.

Wat is een ziel?

Het Hebreeuwse woord voor ziel is nefesh. Wat betekent nefesh, ziel, in de Bijbel? De ziel wordt in het jodendom gezien als een geheim van God en onthult de diepere laag van het leven. Een ziel kent levensvreugde en blijheid, maar ook angst en pijn.

Lichaam en ziel

De ziel zit in het lichaam. In de Bijbel staat ook duidelijk gezegd waar precies, namelijk in het bloed:

Het lichaam met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult u niet eten. (Genesis 9:4)

Hebben dieren een ziel?

Zomaar bloed vergieten gaat tegen Gods wil in, omdat de Goddelijke zegen (het bloed dus) zonder functie wordt verspild. Er wordt in de Bijbel maar één legale manier van bloedvergieten genoemd. Dat is als het bloed aan God wordt teruggegeven. Dit gebeurt alleen bij een offer.

Bij de koosjere slacht in het jodendom wordt de ziel van het dier aan God teruggegeven. Bij andere slachtmethoden is dat niet zo. Daarbij komt er zelfs bloed in het vleesproduct terecht, wat Bijbels gezien verboden is (Leviticus 19:26, Handelingen 15:19-20).

Volgens de apostel Paulus is ook het dier ‘vervuld van het verlangen naar verlossing’. (Romeinen 8:19)

De mens is meer dan het dier

Toch is de mens meer dan het dier. De mens bezit naast een ziel namelijk ook een geest. Dat maakt dat de mens meer is dan het dier, en dus is ook het zinloos bloedvergieten van een mens nog erger dan dat van een dier. (lees Genesis 9:6)

Een tekst uit Spreuken stelt dat alleen de rechtvaardige de ziel van het dier kent:

De rechtvaardige kent de ziel van zijn dieren.
Het ingewand van de goddeloze is verhard.

Spreuken 12:10

Goddeloos

God liet de mens heersen over de dieren. Maar dat betekent niet dat hij er mee mag doen wat hij wil. De goddeloze heeft volgens de Bijbel geen eerbied voor God, en daarom ook niet voor Zijn schepsels.

Hoe je een dier behandelt zegt veel over hoe goddeloos of rechtvaardig je bent. De praktijk leert dat wat een mens een dier aandoet, hij later ook een mens zal aandoen.

Lees ook: ‘Wat zegt de Bijbel over eten?’