fbpx

Dit zegt de Hebreeuwse naam van Jezus over Hem

Jesus saves
Deel deze post:
Lees ook:

Voor honderdduizenden mensen in Nederland is Jezus de belangrijkste Persoon in hun leven. Niet iedereen staat er bij stil dat Jezus niet de echte naam van hun Verlosser is. Het is alleen maar een vertaling, en eigenlijk nog een heel gebrekkige ook.

Wat was de echte naam van Jezus en wat zegt dat over Hem?

Van Jehosjoea naar Jezus

Jezus had Joodse ouders en groeide Zelf ook op als Jood. Dan is het logisch dat Hij ook een Joodse of Hebreeuwse naam had. Toch lijkt ‘Jezus’ daar niet op. Waar komt die naam dan vandaan?

De naam Jezus is afgeleid van de oorspronkelijke Hebreeuwse naam van Jezus. Dat ging zo:

  • Jezus is afgeleid van het Latijnse woord Iesus
  • Het Latijnse woord Iesus is afgeleid van het Griekse woord Jèsoes
  • Het Griekse woord Jèsoes is afgeleid van het Hebreeuwse woord Jesjoea

Om het lijstje helemaal af te maken: het Hebreeuwse woord Jesjoea is afgeleid van een ander Hebreeuws woord, Jehosjoea. En dat is dan weer in jouw Nederlandse Bijbel het boek en de persoon Jozua.

God is mijn jesjoea

Betekenis van Jesjoea

Jesjoea (of eigenlijk op z’n Hebreeuws: yeshua) betekent verlossing, redding, heil of zaligheid. Meerdere vertalingen zijn mogelijk, maar de strekking is duidelijk.

Het woord jesjoea komt vaak voor in het Oude Testament. Lees bijvoorbeeld deze Psalmen:

  • Psalm 25:5 (‘U bent de God van mijn jesjoea’)
  • Psalm 62:3 (‘God is mijn jesjoea’)
  • Psalm 68:20 (‘die God is onze jesjoea’)

Jesjoea in het Nieuwe Testament

In het Nieuwe Testament krijgt jesjoea een diepere betekenis. Daar wordt het een Persoon, in de Verlosser Zelf. Jesjoea, de Zoon van God, sterft aan het kruis voor de jesjoea van Zijn volk. Precies zoals het in Zijn naamsaankondiging al duidelijk was: ‘U zult hem de naam Jesjoea geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden (Mattheüs 1:21).

Hoewel de naam Jesjoea of Jehosjoea vaker voorkwam in Israël, geloven Joodse Bijbeluitleggers dat een naam nooit zomaar aan iemand wordt gegeven. Bij Jezus, de Zaligmaker, is het in ieder geval duidelijk waarom Hij moest heten.

Jesjoea of Jezus?

Moeten we nu dan allemaal de naam Jezus inruilen voor Jesjoea? Dat kan, maar uiteindelijk hebben beide namen dezelfde betekenis. Veel belangrijker is het om je te beseffen wat de Verlosser voor jou heeft gedaan. Hij verlost, redt, brengt heil en maakt zalig.