fbpx

Heeft Jezus de wet afgeschaft?

Heeft Jezus de wet afgeschaft
Deel deze post:
Lees ook:

Volgens veel christenen is de wet (ook wel: Thora) door Jezus afgeschaft, of heeft de wet na de komst van Jezus in ieder geval geen betekenis meer. 

Lees verder om te ontdekken wat Jezus Zelf zei over de wet, en wat de Bijbel er verder over leert.

Wet en genade

De gedachte dat Jezus de wet heeft afgeschaft komt voor uit de gedachte dat de wet het tegenovergestelde is van genade.

Veel christenen denken dat het Oude Testament leert dat je gered kunt worden door het houden van de wet, terwijl het Nieuwe Testament leert dat je gered wordt vanuit Gods genade. Dit is een misverstand. Lees meer over misverstanden van christenen over joden.

Doordat de wet wordt beschouwd als het tegenovergestelde van genade, zien christenen de wet vaak als iets negatiefs. Er wordt dan gezegd dat je vrij van de wet moet komen en dat je als christen niet meer onder de wet leeft, maar onder de genade. Dit is gebaseerd op Romeinen 6:14 en Galaten 5:4.

Waar de wet in de christelijke theologie vooral als iets negatiefs wordt uitgelegd, beschouwt het jodendom de wet juist als iets positiefs. De wet is volgens joden niet het tegenovergestelde van genade, maar juist een logische reactie op Gods genade. God is genadig, en als dank voor Zijn genade houden joden de wet – de Thora.

In het jodendom bestaat er zelfs een speciaal feest om te vieren dat God de Thora heeft gegeven: Simchat Thora, of in het Nederlands Vreugde der Wet.

Jezus en de wet

Omdat de wet een fundamenteel onderdeel is van het jodendom, zou het nogal onlogisch zijn als de Messias bij Zijn komst de wet zou afschaffen. Dat is dan ook niet wat Jezus tijdens Zijn leven heeft verkondigd.

Sterker nog: Hij benadrukte dat Hij niet was gekomen om de Thora af te schaffen. In Zijn bekende Bergrede zegt Hij:

Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. – Mattheüs 5:17

Het feit dat Jezus dit meteen tijdens Zijn eerste uitgebreide onderwijzing duidelijk maakt, geeft wel aan dat de wet ook na Zijn komst als Messias nog van kracht is.

Christenen en de wet

Maar hoe zit het dan met christenen en de wet? Moeten christenen, die geloven in Jezus als Verlosser, ook de Thora houden?

Deze vraag hield de eerste christelijke gemeenten (die vooral uit Joden bestonden) al bezig. Nadat Joodse evangelisten de eerste heidenen hadden bekeerd tot het geloof in Jezus, werden ze al snel geconfronteerd met de vraag of deze nieuwe gelovigen zich ook moesten laten besnijden en zich aan de spijswetten moesten gaan houden. (Handelingen 15)

Blijkbaar hadden de Joodse volgelingen van Jezus zelf geen afstand gedaan van de wet en alles wat daar bij hoort. Tijdens een speciale conferentie in Jeruzalem werd besloten dat niet-Joden die tot geloof in Jezus kwamen zich niet aan de wet hoeven te houden.

Nergens wordt echter gesteld dat de wet overbodig is geworden. Het is dus duidelijk dat de Thora nog steeds van belang is. Door het verlossingswerk van Jezus zijn Gods zegeningen ook openbaar geworden voor mensen zonder dat ze Joods moeten worden.