fbpx

Help! Wat moet ik bidden?

2021-CVI-website-2024-03-18T134902.809

Als je hier en daar vraagt hoe je in deze tijd Israël kan steunen, is één van de eerste dingen die je hoort: “Bidden!”. Maar eerlijk is eerlijk, soms weet je gewoon even niet meer wát je moet bidden. Toch staat de bijbel vol met gebeden, namelijk de psalmen!

De Psalmen – Tehilim

Het boek Psalmen is een lezing van verschillende poëtische gebeden. De 150 gedichten worden toegekend aan Koning David, maar ook aan Mozes, Asaf en aan de zonen van Korah. Het woord ‘psalm’ komt van het Griekse ‘psalmos’, wat ‘spelen van een snaarinstrument’ of ‘lofzang’ betekent. In het Hebreeuws heet het boek ‘Tehillim’, wat ‘lofzangen’ betekent. Doorgaans zijn de Psalmen verdeeld in thema’s zoals: lofliederen, klaagliederen en dankzegging. Ze beschrijven uitingen van hoop en dankbaarheid, maar ook woede en moedeloosheid.

De Psalmen zijn niet zomaar bedachte liederen. Er schuilt een hele wereld aan betekenis achter. Dat zie je bijvoorbeeld in de getalswaarden. Elke letter in het Hebreeuwse alfabet heeft een getalswaarde. Elke getalswaarde heeft weer een betekenis.

Zo bestaat uit Psalm 23 uit 55 woorden. In het Hebreeuws zijn de middelste drie woorden “U bent altijd bij mij”. Daar draait alles om. Deze drie woorden, worden aan beide kanten omsloten door 26 woorden, de getalswaarde van de naam van God (JHWH; 10+5+6+5). De Heere omgeeft David als het ware van voren en van achter. Dat wordt nog eens onderstreept doordat David deze naam van God gebruikt in het eerste en in het laatste vers van de psalm.

Gebedenboek van het Joodse volk

De Psalmen zijn in het Jodendom een belangrijk onderdeel van het rituele leven. Het zijn lofzangen, maar ook gebeden. Zo zijn veel (delen van) psalmen onderdeel van de drie dagelijkse gebeden. Daarnaast kent elke dag van de week een eigen Psalm. Dit geldt ook voor dagen van feest, rouw en andere heilige momenten.

Zeker in een tijd van conflicten en verwarring is het gebed soms best moeilijk. In het nieuws en in de media hoor je allerlei verhalen en meningen. Misschien dat je dat ook wel bij jou in de kerk merkt. Zeker als het gaat om Israël, is er niet alleen verdeeldheid in de media, maar juist ook in kerkelijke gemeenten. Dat is soms best verwarrend, vooral als je samen gaat bidden. Wat bidt je dan?

Op zulke momenten is het belangrijk om ons vast te houden aan Gods Woord.  Dat staat sterk en verandert niet. En als je dan gaat bidden, waar bid je dan voor? De Psalmen zijn hier een eeuwenoud voorbeeld van. Het is dan ook best bijzonder om ze te bidden. Woorden geschreven door koning David, eeuwenlang uitgesproken door Gods volk en zelfs bezongen in de Tempel!

Een super mooi en belangrijk voorbeeld is Psalm 122:

Vrede voor Jeruzalem

“Een pelgrimslied, van David.
Ik ben verblijd, wanneer zij tegen mij zeggen:
Wij zullen naar het huis van de HEERE gaan!
Onze voeten staan
binnen uw poorten, Jeruzalem!

Jeruzalem is gebouwd als een stad
die hecht samengevoegd is.
Daarheen trekken de stammen op,
de stammen van de HEERE,
naar de ark van de getuigenis van Israël,
om de Naam van de HEERE te loven.

Want daar staan de zetels van het recht,
de zetels van het huis van David.
Bid om vrede voor Jeruzalem,
laat het goed gaan met hen die u liefhebben.
Laat vrede binnen uw vestingwal zijn,
rust in uw burchten.

Omwille van mijn broeders en mijn vrienden
spreek ik nu: Vrede zij in u!
Omwille van het huis van de HEERE, onze God,
zal ik het goede voor u zoeken.”