fbpx

Hemelvaart en de rare vraag van de discipelen

2021 CVI website (43)
Deel deze post:
Lees ook:

Morgen herdenken en vieren we dat Jezus naar de hemel opsteeg en daar aan de rechterhand van God plaatsnam. De discipelen stellen vlak voor Jezus’ hemelvaart een opmerkelijke vraag. Is het een domme vraag, of zit er meer achter? 

In Handelingen 1 gaat het over de laatste momenten voor Jezus’ hemelvaart. Jezus was samen met Zijn discipelen op de Olijfberg bij Jeruzalem en geeft ze daar een bevel. Ze moeten in Jeruzalem blijven en daar de belofte van de Vader verwachten. Die belofte heeft te maken met het uitstorten van de Heilige Geest:

“Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen.”
Handelingen 1:5

Dan gebeurt er iets opmerkelijks. De discipelen stellen samen een vraag aan hun Meester. Ze hebben net 40 dagen Bijbelonderwijs gehad van Jezus (Handelingen 1:3). Je zou zeggen dat ze dus tijd genoeg hebben gehad om hun vragen aan Hem voor te leggen, maar deze vraag is voor dit moment blijkbaar nogal prangend.

De discipelen vragen Jezus niet om nog even bij hen te blijven, of om een laatste zegen. Ze vragen om heel iets anders:

“Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?” (Handelingen 1:6)

Als je deze vraag in 2023 leest, dan kun je ‘m op twee manieren opvatten:

  • het is een domme vraag, want na de komst van Jezus gaat het niet alleen meer om Israël, maar om de hele wereld
  • het is een actuele vraag, want in de terugkeer van het Joodse volk naar Israël zie je het herstel waar de discipelen het over hebben

De rol van Israël

Na Jezus’ komst maakten volken over de hele wereld kennis met de God van de Bijbel, Die het volk Israël al lange tijd diende. Het vizier leek dus wat breder dan alleen Israël gesteld te worden. Toch speelde het herstel van het Koninkrijk van Israël een rol in het onderwijs dat Jezus aan Zijn leerlingen gaf. Anders hadden ze deze vraag niet gesteld.

Uit het antwoord van Jezus blijkt ook dat Hij het geen rare of domme vraag vindt. “Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft”, zegt Hij. Met andere woorden: er komt ooit een tijd dat het Koninkrijk van Israël hersteld zal worden.

Herstel

We leven in een tijd waarin we tekenen van het herstel van Israël zien. De terugkeer van Joden over de hele wereld naar het Beloofde Land is er daar één van. Het zijn niet alleen tekenen die wijzen op het herstel van Israël, maar ook op die van de hele wereld. De terugkeer van Israël is namelijk een vooraankondiging van de terugkeer van Jezus. Hij zal bij Zijn wederkomst Zijn voeten zetten op de Olijfberg (Zacharia 14). Zo is de cirkel weer rond.