fbpx

10 uitspraken van Jezus over de eindtijd

Onweer
Deel deze post:
Lees ook:

De eindtijd is vandaag de dag een interessant onderwerp, kijkend naar de gebeurtenissen die rondom ons plaatsvinden. Maar Jezus sprak tweeduizend jaar geleden al over de eindtijd!

Lees hier 10 uitspraken van Jezus over de eindtijd.

1. Mattheüs 24:27

Want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

2. Markus 13:28-29

En leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is.

Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien gebeuren, weet dan dat het nabij is, voor de deur.

3. Mattheüs 10:23

Wanneer ze u in de ene stad vervolgen, vlucht dan naar de andere, want voorwaar, Ik zeg u: U zult uw rondgang door de steden van Israël niet geëindigd hebben, voordat de Zoon des mensen gekomen is.

4. Markus 13:21-23

En als dan iemand tegen u zal zeggen: Zie, hier is de Christus; of zie: Hij is daar; geloof het niet.

Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen tekenen en wonderen doen om – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen te misleiden.

Maar past u op; zie, Ik heb u alles van tevoren gezegd!

5. Mattheüs 24:14

En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

6. Mattheüs 24:30

En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.

7. Mattheüs 24:37-39

Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging,

en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

8. Mattheüs 24:12-13

En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen.

Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

9. Mattheüs 24:21

Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal.

En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.

10. Markus 13:33

Let op: waak en bid, want u weet niet wanneer het de tijd is.

 

Wil je meer weten over de eindtijd? Kom dan van 2-4 november naar het Isrealityweekend in Lunteren! Een tof weekend voor jongeren uit heel Nederland, met workshops, leuke sprekers en meer! Samen gaan we nadenken over de Eindtijd: Horror of Hoop? Klik HIER voor meer info & aanmelden.