fbpx

Hoe Ezechiëls gruwelijke profetie een symbool van hoop voor Israël werd

Ezechiel 37 dorre doodsbeenderen
Deel deze post:
Lees ook:

De profeet Ezechiël krijgt van God een visioen dat op het eerste gezicht gruwelijk lijkt, maar uiteindelijk een symbool van hoop voor Israël blijkt te zijn. 

Ezechiël 37:1-4

De hand van de Heere was op mij, en de Heere bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer, midden in een vallei. Die lag vol beenderen. Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan. En zie, er lagen er zeer veel op de grond van de vallei, en zie, ze waren zeer dor. Hij zei tegen mij: Mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? En ik zei: Heere Heere, Ú weet hetToen zei Hij tegen mij: Profeteer tegen deze beenderen en zeg tegen hen: Dorre beenderen, hoor het woord van de Heere. 

Dat is het eerste wat Ezechiël te zien krijgt: een vallei vol dorre beenderen. Het moet een gruwelijk gezicht geweest zijn. Toch vraagt God aan Ezechiël of hij denkt dat de beenderen weer tot leven kunnen komen.

God geeft aan Ezechiël de opdracht om tot de beenderen te spreken:

Ezechiël 37:5-7

Zo zegt de Heere tegen deze beenderen: Zie, Ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen. Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken, en geest in u geven, zodat u tot leven komt. Dan zult u weten dat Ik de Heere ben. Toen profeteerde ik zoals mij geboden was, en er ontstond een geluid zodra ik profeteerde, en zie, een gedruis! De beenderen kwamen bij elkaar, elk been bij het bijbehorende been.

Ezechiël volgt de opdracht van God op en ziet meteen resultaat. Hij beschrijft gedetailleerd hoe het verder gaat:

Ezechiël 37:8-10

En ik zag, en zie, er kwamen pezen op, er kwam vlees op en Hij trok er een huid overheen, maar er was geen geest in hen. Hij zei tegen mij: Profeteer tegen de geest, profeteer, mensenkind! Zeg tegen de geest: Zo zegt de Heere: Geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen. Ik profeteerde zoals Hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven. Zij gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot ​leger.

Wat onmogelijk leek is gebeurd: de dorre beenderen zijn tot leven gekomen! De Geest heeft hen opgewekt uit de dood. Maar wie zijn deze door beenderen? Het antwoord volgt snel:

Ezechiël 37:11-14

Toen zei Hij tegen mij: Mensenkind, deze beenderen zijn heel het ​huis​ van Israël. Zie, ze zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden! Profeteer daarom, en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere: Zie, Ik zal uw graven openen en Ik zal u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land van Israël. Dan zult u weten dat Ik de Heere ben, als Ik uw graven open en als Ik u uit uw graven doe oprijzen, Mijn volk. Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat Ík, de Heere, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere.

Nu is duidelijk wat deze dorre beenderen symboliseren: het Joodse volk. Volgens deze profetie zou er dus een tijd komen waarin:

  • er van het Joodse volk niet veel meer zou overblijven dan wat dorre beenderen (Ezechiël 37:1-4)
  • de hoop voor het Joodse volk leek te zijn vergaan (Ezechiël 37:11)
  • door Gods ingrijpen nieuw leven wordt geblazen in het Joodse volk (Ezechiël 37:9)
  • God het Joodse volk zal terugbrengen naar het land Israël (Ezechiël 37:12)

Deze profetie gaat in de eerste plaats over de terugkeer van het Joodse volk uit de ballingschap in Babel. Maar wie de geschiedenis kent moet bij het lezen van deze profetie ook meteen denken aan de Holocaust, waarin zes miljoen Joden werden vermoord. De afschuwelijke beelden van graatmagere lijken die in de massagraven worden gegooid staan bij iedereen op het netvlies gebrand.

We weten ook dat er amper drie jaar na het einde van de Holocaust een wonder gebeurde voor het Joodse volk. Na bijna tweeduizend jaar zonder eigen land te hebben geleefd, werd op 14 mei 1948 de Joodse staat Israël geboren.

Vanaf de eerste dag biedt Israël een thuis aan alle Joden. Ze keren massaal terug: sinds 1948 is de bevolking van Israël meer dan tien keer zo groot geworden!

Zo is het visioen van Ezechiël, die afschuwelijk begint, toch een teken van hoop voor Israël en alle andere volken. Want door Israël zullen de andere volkeren weten wie God is (Ezechiël 37:28).

Samen met het Joodse volk mogen we uitkijken naar een heerlijke toekomst, als de Messias tot in eeuwigheid Vorst zal zijn over Israël (Ezechiël 37:25) en het Joodse volk niet alleen fysiek maar ook geestelijk hersteld is.