fbpx

Safety-check van God: Vertrouw je Mij?

matthew-waring-MJAoiige14E-unsplash
Deel deze post:
Lees ook:

Veiligheid is iets waar mensen altijd naar op zoek zijn. We proberen zekerheden op te bouwen in ons leven om ons zo veilig mogelijk te voelen. Studeren, een goede baan zoeken, sparen en gezond leven. Een relatie opbouwen met mensen die we vertrouwen. Toch zullen er altijd onverwachte gebeurtenissen zijn, waar we ons niet op voor kunnen bereiden. Echt veilig zullen we niet zijn in het leven. Je kan ziek worden, je baan kwijtraken of een ongeluk krijgen. Mensen die je dacht te kunnen vertrouwen laten je vallen als een baksteen. Je kan nooit 100% veilig zijn. Lekker opbeurende gedachte, vind je niet? Toch heb ik hoop voor je vandaag. Hoop vanuit Psalm 125.

Jeruzalem, stad van God

Het Joodse volk is het volk van God. Ze mogen in het Beloofde Land Israël wonen, met Jeruzalem als hoofdstad. Daar waar de tempel stond, waar God Zelf is. Mensen gingen op pelgrimstocht naar Jeruzalem om daar God te aanbidden. Jeruzalem wordt ook wel Sion genoemd. Met deze naam wordt de woonplaats van God op aarde aangeduid. De plaats waar God als Koning regeert, het centrum van de aarde. Wat mooi, dat pelgrims op weg zijn naar deze stad. Dat ze het verlangen hebben om dicht bij God te zijn en bezig te zijn met Hem.

Ik moet aan Jezus in de tempel denken, die tegen zijn moeder zegt dat Hij ‘in de dingen van de Vader moet zijn’.

Heb jij dat ook? Dat je verlangt om dicht bij God te zijn? Ik denk niet dat we daarvoor naar Jeruzalem hoeven te gaan. In Jezus komt God heel dichtbij. Zijn Geest wil in jou, in mij werken. Dan is God aanwezig in jouw leven. Hoe doe je dat, dicht bij God zijn? Ik moet aan Jezus in de tempel denken, die tegen zijn moeder zegt dat Hij ‘in de dingen van de Vader moet zijn’. Dicht bij God zijn betekent tijd en energie steken in de dingen van God. Hem zoeken in de Bijbel, in gebed. Naar plekken gaan waar het over God gaat, zoals de kerk, een vereniging of een bijbelstudiegroep. Je met mensen omringen die ook dat verlangen hebben, zodat je daarin niet alleen staat.

Rondom Jeruzalem zijn bergen

Even terug naar de onveiligheid van deze wereld. De onveiligheid in jouw eigen leven misschien wel. Als je kijkt naar de ligging van Jeruzalem, zie je dat er allemaal bergen omheen liggen. Daar zingt Psalm 125 over. Zoals er bergen om Jeruzalem zijn, zo is God bij Zijn volk. Voor altijd. En, zo zegt het eerste vers, als je op God vertrouwt zal je niet wankelen maar vast staan. Ik vind dit zo’n mooi beeld. God beschermt Zijn volk en is om hen heen.

Zoals er bergen om Jeruzalem zijn, zo is God bij Zijn volk. Voor altijd.

Hier ligt ook een opdracht in, met een fantastische belofte. Je moet op God vertrouwen. Dan zal Hij je beschermen en als een berg rondom je leven zijn. Te midden van een onzekere en onveilige wereld, mag je je veilig voelen bij Hem. In het leven kunnen zoveel onverwachte dingen gebeuren, maar als jij op God vertrouwt, ben je veilig bij Hem. Hij is Koning in deze wereld, het zal Hem nooit uit de handen lopen.

Te midden van een wereld zonder God

God vertrouwen betekent overigens niet dat je niets zal overkomen. We leven in een wereld dat los van God is. Dat was in de tijd van Psalm 125 ook al. Vers 3 zegt dat de ‘scepter van de goddeloosheid’ niet voor altijd zal heersen. Blijkbaar op dat moment wel. Een scepter wijst naar een leider, een koning of regering. Als je het Oude Testament erop naleest, lees je in Koningen dat veel koningen deden wat ‘goed was in hun eigen ogen’. Goddeloosheid, eigenwijsheid. Doen wat jou het beste lijkt en daarin niet willen luisteren naar God. De koningen hebben het geweten; het liep vaak niet goed met hen af.

Maar als er Iemand te vertrouwen is, is God het wel. Kijk maar naar Zijn trouw voor Zijn volk.

Ben jij nog koning over je eigen leven, of heb je jouw scepter uit handen durven geven? God wil als Koning jouw leven leiden. Dat vraag wel van je dat je je eigenwijsheid opzij moet zetten. Dat je de keus, heel bewust, moet maken om Hem te vertrouwen. Dat is niet makkelijk, vooral als je moeite hebt met vertrouwen door negatieve ervaringen. Maar als er Iemand te vertrouwen is, is God het wel. Kijk maar naar Zijn trouw voor Zijn volk. Hij beschermt het nog steeds en brengt vandaag de dag Zijn volk weer bij elkaar in het Beloofde Land. Als je Hem vertrouwt mag je weten dat Hij ook jou beschermt en als een veilige berg om je heen is. Wat er dan ook gebeurt in het leven, je mag weten dat Hij om je heen is en je leven leidt.

God vraagt vandaag of je Hem vertrouwt en Hem de regie over je leven geeft. Wat is jouw antwoord?

BijbelBlogs over de pelgrimspsalmen

De pelgrimspsalmen bestaan uit Psalm 120 tot en met 134. Deze liederen hebben allemaal verschillende onderwerpen. In deze Bijbelblog-reeks gaan we kijken naar de inhoud van deze liederen en de beloften die erin staan voor Israël. Gelden deze psalmen ook voor ons als niet-Joden? Lees ze allemaal hier.