fbpx

10 Messiaanse profetieën die Jezus heeft vervuld

Jezus profetie
Deel deze post:
Lees ook:

Elke grote gebeurtenis in de geschiedenis van het Joodse volk is voorzegd in de Bijbel. Wat voor Israël geldt, is ook op Jezus Christus van toepassing. Zijn leven is in het Oude Testament tot in detail voorzegd door de profeten.

Er zijn er veel meer, maar ik licht hier 10 ‘Oudtestamentische’ profetieën over de Messias uit die de Heere Jezus heeft vervuld

1: De Messias zou geboren worden in Bethlehem

Profetie: Micha 5:2
Vervulling: Mattheüs 2:1, Lukas 2:4-6

2: De Messias zou komen uit de lijn van Abraham

Profetie: Genesis 12:3, Genesis 22:18
Vervulling: Mattheüs 1:1, Romeinen 9:5

3: De Messias zou de Zoon van God worden genoemd

Profetie: Psalm 2:7
Vervulling: Mattheüs 3:16-17

4: De Messias zou Koning worden genoemd

Profetie: Zacharia 9:9
Vervulling: Mattheüs 27:37, Markus 11:7-11

5: De Messias zou worden verraden

Profetie: Psalm 41:9, Zacharia 11:12-13
Vervulling: Lukas 22:47-48, Mattheüs 26:14-16

6: De Messias zou worden bespuwd en geslagen

Profetie: Jesaja 50:6
Vervulling: Mattheüs 26:67

7: De Messias zou worden gekruisigd met misdadigers

Profetie: Jesaja 53:12
Vervulling: Mattheüs 27:38, Markus 15:27-28

8: De Messias zou opstaan uit de dood

Profetie: Psalm 16:10, Psalm 49:15
Vervulling: Mattheüs 28:2-7, Handelingen 2:22-32

9: De Messias zou opstijgen naar de hemel

Profetie: Psalm 24:7-10
Vervulling: Markus 16:19, Lukas 24:51

10: De Messias zou een offer voor de zonde zijn

Profetie: Jesaja 53:12
Vervulling: Romeinen 5:6-8