fbpx

Waarom leidde God Abraham naar het Beloofde Land?

Abraham
Deel deze post:
Lees ook:

Abraham, de voorvader van het Joodse volk. Hij werd geroepen door God om zijn land en volk te verlaten en te gaan naar de plek die God hem wijzen zou. Maar waarom werd Abraham (toen nog Abram) gekozen? En waarom moest hij naar dit bepaalde land trekken?

Waarom Abram?

Waarom Abram? De Bijbel is hier niet heel duidelijk over. Wel is het bijzonder dat hij een aantal beroemde mensen gekend moet hebben. Abram was een afstammeling van Sem. In Genesis 5-11 kun je lezen dat Noach pas sterft als Abram 60 jaar oud is. Noachs zoon Sem leeft dan nog.

Abram heeft dus een geweldige getuigenis achter zich van mensen die weten wie God is, die weten wat het is om door God gered te worden en opnieuw met God te beginnen.

Tegelijkertijd vermeldt de Bijbel in Jozua 24:2 dat de vader van Abraham (en waarschijnlijk die hele generatie) afgoden dienden.

Beloften

God deed een aantal geweldige beloften aan Abram (Genesis 12:2-3), welke Gods doel met Abram laten zien:

  • Hij zal de stamvader van een groot volk worden
  • Zijn naam zal beroemd worden
  • Abram zal tot zegen van anderen zijn
  • Wie Abram zegent wordt gezegend; wie Abram vervloekt wordt vervloekt
  • Alle geslachten van de aarde zullen samen met hem zegen ontvangen

Waarom het Beloofde Land?

Waarom roept God Abram naar dit land, het Beloofde Land? Het had ook in Azië, of Europa, of Amerika kunnen zijn, toch? De Bijbel leert ons dat God een bijzondere band met dit land heeft (‘Het land behoort Mij toe’, Leviticus 25:23).

Het zou de plek kunnen zijn waar het allemaal begonnen was. In het paradijsverhaal staat dat in de Hof van Eden vier rivieren ontsprongen uit één bron: Pison, Gihon, Tigris en de Eufraat (Genesis 2:10-14). Als je die rivieren samenneemt en terug traceert naar één punt, kom je in de richting van Kanaän.

De plek waar het allemaal is begonnen, waar het is misgegaan en waar Gods koninkrijk op aarde aanbreekt.

Misschien kun je het nog wel verder doortrekken: dan kom je uit op de berg Moria, waar Jeruzalem zal worden gebouwd, waar God opnieuw zal wonen onder de mensen , waar de tempel zal komen en waar Gods koninkrijk op aarde opnieuw zal worden opgericht.

Ezechiël 47 vertelt over een bron die opwelt van onder de tempel en nieuw leven brengt. En in de beschrijving van het koninkrijk in Openbaring 22 wordt opnieuw gesproken over een bron van levend water en de boom des levens.

Je zou kunnen zeggen: de plek waar het allemaal is begonnen, waar het is misgegaan en waar Gods koninkrijk op aarde aanbreekt.

Blind geloof

Abram had niet de informatie die wij nu hebben. Hij wist niet waar God hem heen leidde en ook niet waarom. Hij moest blindelings vertrouwen op God. Wat kunnen wij daarvan leren?

Bron artikel: Abraham, de vriend van God, hoofdstuk 1, geschreven door ds. Henk Poot.