fbpx

Als kind las je misschien wel uit de kinderbijbel, waar de mooiste tekeningen in stonden. Bethlehem, Golgotha, de Olijfberg.. Maar hoe zien deze Bijbelse plaatsen er nu uit? Bekijk het in dit artikel!

1. Nazareth

Bijbelse plaatsen - Nazareth
Nazareth, woonplaats van Jezus

Bijbelse context

Nazareth is de de plaats waar Jezus opgroeide. Jozef en Maria woonden daar en vermoedelijk heeft Jezus Zijn hele jeugd in dit stadje gewoond.

Aan het begin van Zijn optreden vertrekt Jezus uit Nazareth, om in Kapernaüm te gaan wonen. In Jezus’ verdere leven speelt Nazareth geen bijzonder grote rol.

Vermoedelijk heeft Jezus Zijn hele jeugd in dit stadje gewoond.

Huidige Nazareth

Tegenwoordig is Nazareth uitgegroeid tot een stad met 65.000 inwoners. De grote meerderheid van de bevolking is moslim. De stad leeft vooral van toerisme.

Er zijn verschillende bekende plaatsen te bezoeken zoals de Basilica of Annunciation, de plaats waar de engel aan Maria verscheen, en Mount Precipice. Vanaf deze berg zou men Jezus naar beneden hebben willen duwen na Zijn toespraak in de synagoge.

Bethlehem

Bijbelse plaatsen - Bethlehem
Bethlehem, geboorteplaats van Jezus
Bijbelse context

Bethlehem betekent ‘broodhuis’. In de Bijbel lees je meerdere keren over deze plaats. Zo woonde Naomi hier met haar gezin, voor ze naar Moab verhuisden. Later keert ze samen met Ruth terug. Ook David komt uit Bethlehem.

Uit Bethlehem zou de Messias komen. Dit is dan ook de plaats waar Jezus is geboren.

Je kunt inmiddels niet meer de kribbe zien waarin Jezus werd gelegd.

Huidige Bethlehem

Je kunt inmiddels niet meer de kribbe zien waarin Jezus werd gelegd. In Bethlehem staat nu de Geboortekerk op de plaats waar Jezus zou zijn geboren.

Bethlehem was een dorp met een christelijke meerderheid, gebouwd rond deze Geboortekerk. Het was ook enorm toeristisch. Inmiddels wonen er nog maar weinig christenen in het stadje.

De Olijfberg, Jeruzalem

Bijbelse plaatsen - Olijfberg
De Olijfberg in Jeruzalem
Bijbelse context

De Olijfberg is een berg bij Jeruzalem. Vroeger stonden hier veel olijfbomen, vandaar de naam. Onderaan de berg ligt Gethémané. In de Bijbel lees je vaak dat Jezus zich hier terugtrok om er te overnachten. Vanaf deze berg ging Jezus naar de hemel en hier zal Hij ook weer terugkomen.

Joden geloven dat op deze plaats de Messias zal komen en willen daarom zo dichtbij mogelijk begraven worden.

De Olijfberg nu

Inmiddels zijn de meeste olijfbomen verdwenen. Op de Olijfberg zijn enorm veel Joodse graven te vinden.

Gethsémané, Jeruzalem

Bijbelse plaatsen - Gethsémané
Gethémané in Jeruzalem
Bijbelse context

Gethsémané ligt aan de voet van de Olijfberg in het Oosten van Jeruzalem. Jezus was de nacht voor Zijn lijden en sterven hier te vinden. In Gethsémané vielen de discipelen in slaap, zweette Jezus bloed en bad Hij of God de drinkbeker van het lijden aan Hem voorbij kon laten gaan.

Judas Iskariot verraadde hier Jezus met een kus.

Er staan nu nog olijfbomen die zo oud zijn dat ze er waarschijnlijk in de tijd van Jezus ook al stonden.

Gethsémané nu

Je kunt Gethsémané nu nog steeds bezoeken! Er staan nu nog olijfbomen die zo oud zijn dat ze er waarschijnlijk in de tijd van Jezus ook al stonden. Naast Gethsémané is the Church of all Nations gebouwd, die herinnert aan de droefheid, angst en het gebed van Jezus.

Lees ook: Wat is de Graftuin?

Golgotha, Jeruzalem

Bijbelse plaatsen - Golgotha
Golgotha in Jeruzalem
Bijbelse context

Golgotha is de plaats buiten de muren van de Oude Stad van Jeruzalem. De naam betekent ‘hoofdschedel’, omdat de heuvel waarschijnlijk leek op een schedel. Op Golgotha werd Jezus gekruisigd en stierf Hij.

De naam betekent ‘hoofdschedel’, omdat de heuvel waarschijnlijk leek op een schedel.

Golgotha nu

Het is niet zeker of de plaats die je op de afbeelding ziet echt Golgotha was. Toch staat er inmiddels op deze plek de Heilige Grafkerk, om Jezus’ lijden en sterven te herdenken.

Het meer van Galilea

Bijbelse plaatsen - het meer van Galilea
Het meer van Galilea in Israël
Bijbelse context

Het meer van Galilea wordt in de Bijbel ook wel ‘de zee van Tiberias’ en ‘het meer van Gennesaret’ genoemd. Op en rondom dit meer spelen veel Bijbelse verhalen af. Denk bijvoorbeeld aan de roeping van Simon en Andreas, die vissers waren. Of aan Jezus, Die wandelt op het meer en de storm stilt.

Het meer is ongelooflijk belangrijk voor de watervoorziening in Israël.

Het meer van Galilea nu

Het meer van Galilea ligt in het Noorden van Israël en is het laagst gelegen zoetwatermeer van de wereld. De rivier de Jordaan loopt uit in het meer van Galilea. Het meer is ongelooflijk belangrijk voor de watervoorziening in Israël.

Dit jaar bereikte het waterpeil een hoogtepunt!

Kapernaüm

Bijbelse plaatsen - Kapernaüm
De ruïne van de synagoge in Kapernaüm
Bijbelse context

Kapernaüm was in de tijd van Jezus een belangrijke stad. Jezus verhuisde van Nazareth naar deze plaats. Vanaf hier begon Jezus aan Zijn werk in Israël. Hier genas Hij bijvoorbeeld een bezetene in de synagoge (Lukas 4) en genas de verlamde dienaar van een Romeinse hoofdman (Mattheüs 8).

Ten minste drie van Jezus’ discipelen kwamen uit Kapernaüm: Petrus, Andreas en Mattheüs.

Ondanks de vele wonderen en genezingen die Jezus deed in Kapernaüm, wilde de stad niet in Hem geloven.

Naast deze ruïnes zijn ook de overblijfselen van Petrus’ huis te vinden. Wel door een glasplaat, want inmiddels is er een kerk bovenop gebouwd.

Kapernaüm nu

Later is de stad zo erg verwoest dat men lange tijd niet wist waar Kapernaüm precies heeft gelegen. Op de afbeelding zie je de ruïnes van een synagoge in Kapernaüm. Naast deze ruïnes zijn ook de overblijfselen van Petrus’ huis te vinden. Wel door een glasplaat, want inmiddels is er een kerk bovenop gebouwd.

Rivier de Jordaan

Bijbelse plaatsen - rivier de Jordaan
Rivier de Jordaan
Bijbelse context

De Jordaan wordt vaak genoemd in de Bijbel. Het volk Israël stak deze rivier over om zo het Beloofde Land in te gaan. De hemelvaart van Elia vond plaats bij de Jordaan en Naäman moest zich wassen in deze rivier om te genezen.

In het Nieuwe Testament lees je dat Johannes de Doper velen doopte in de Jordaan. Ook Jezus Zelf is hier door Johannes gedoopt, waarna de Heilige Geest als een duif op Hem neerdaalde en God vanuit de hemel sprak.

De hemelvaart van Elia vond plaats bij de Jordaan en Naäman moest zich wassen in deze rivier om te genezen.

De Jordaan nu

De Jordaan is de langste en belangrijkste rivier in Israël. Hij stroomt via het meer van Galilea door tot de Dode Zee. De rivier is hemelsbreed 113 kilometer lang, maar door alle bochten en kronkels kan je die lengte wel verdubbelen.

De waterstand van de Jordaan wisselt erg. Dit heeft te maken met de regenval in Israël. Je kan de plaats waarvan men denkt dat Jezus gedoopt is nog vinden. Tot op vandaag laten mensen zich dopen in de Jordaan.

Meer weten over Israël nu?

Bekijk dan hier de 10 mooiste plekken in Israël!

Isreality.