fbpx

Mijn hulp is van de HEERE!

benjamin-grull-j3_zQFDGRqs-unsplash
Deel deze post:
Lees ook:

Psalm 121, je kent hem vast wel. ‘Ik sla mijn ogen op naar de bergen..’ In gedachte zie ik een pelgrim op reis naar Jeruzalem. Dichtbij gekomen kijkt hij naar de bergen rondom de stad. Vermoeid van de reis, misschien kijkt hij er wel letterlijk tegenop. Dan geeft deze Psalm wel moed om door te gaan!

“Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.” Psalm 121:2

Die hemel en aarde gemaakt heeft

De schrijver van de Psalm verwacht de hulp van de HEERE. Hij heeft door dat het niet zomaar een God is, maar de Schepper van hemel en aarde. Hij is almachtig, niets kan Hem hinderen. De schrijver weet met Wie hij te maken heeft.

Wat ik dan zo mooi vind is dat deze almachtige God, de Schepper, juist deze pelgrim wil beschermen en bewaren. Dat Hij nietige mensen op het oog heeft. Ervoor zorgt dat niets ergs ze overkomt. Hij houdt ze vast, Hij zal niet slapen.

“De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal u bewaren.” Psalm 121:7

De Bewaarder van Israël

Allereerst is God de beschermer van Israël, Zijn geliefde volk. Hij is als een beschermende muur om het volk heen. Dat zie je nu nog. Niet dat Israël niets overkomt, maar Hij zal niet toestaan dat het hele volk uitgeroeid zal worden. Kijk maar naar de geschiedenis. Ondanks oorlogen, bloederige kruistochten, de Holocaust en alle antisemitisme bestaat Israël nog steeds. Hebben ze zelfs een eigen staat en zie je vanuit alle hoeken van de wereld Joden als pelgrims naar Israël trekken.

Dat is God; Hij doet wat Hij belooft. Ook nu nog! Hij sluimert en slaapt niet, van Hem is hulp te verwachten. Hij is als een schaduw aan je rechterhand, Hij gaat met je mee.

Maar.. geldt dit ook voor ons?

Ondanks dat deze Psalm allereerst voor Joodse pelgrims geschreven is, denk ik dat wij ook mogen vertrouwen op Gods bescherming. Als je gelooft in Jezus, mag je weten dat je bij Zijn volk mag horen. Deel mag uitmaken van Zijn gezin, als kind van God.

“Maar allen die Hem (Jezus) aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.” Johannes 1:12

Soms zie ik als een berg tegen dingen op. Tegen problemen, omstandigheden en dingen die gebeuren. Misschien jij ook wel. Misschien dat jij zoveel tegenslagen hebt en tegen zoveel dingen aan het vechten bent dat je je afvraagt waar God is. Dan is deze Psalm voor jou misschien heel hoopvol! Hij zal je bewaren, daar mag je op vertrouwen.

We zijn best goed in het kijken naar onze bergen. We focussen ons al snel op alles wat mis gaat of wat moeilijk is. Ik denk dat God vraagt om niet naar de bergen, maar naar Hem Zelf te kijken. Want Hij wil je helpen, Hij wil je boven deze bergen uit tillen. Neem dan elke stap die je zet in vertrouwen op Hem. Niet dat je dan geen problemen meer zal hebben, maar wel dat de almachtige Schepper van hemel en aarde jou beschermt en voor je zorgt. Ga naar Hem met al je bergen!

BijbelBlogs over de pelgrimspsalmen

De pelgrimspsalmen bestaan uit Psalm 120 tot en met 134. Deze liederen hebben allemaal verschillende onderwerpen. In deze Bijbelblog-reeks gaan we kijken naar de inhoud van deze liederen en de beloften die erin staan voor Israël. Gelden deze psalmen ook voor ons als niet-Joden? Lees ze allemaal hier.

Isreality.