fbpx

Abel (Bijbelse naam)

Bijbelse naam Abel
Deel deze post:
Lees ook:

Abel is een jongensnaam die voorkomt in de Bijbel. Ontdek hier de betekenis, vindplaats en achtergronden bij de Bijbelse naam Abel.

Betekenis van de naam Abel

Abel, in het Hebreeuws Hevel of in bepaalde gevallen Havel, betekent letterlijk ‘ademtocht’, de adem die je uitblaast. Dat wil zeggen: vergankelijkheid, nietigheid, ijdelheid. Abel is de ademtocht, de vergankelijke.

Zo komt dat woord vaak terug in de Bijbel, bijvoorbeeld in de Psalmen. In Psalm 39:6 en 7 staat: ‘ieder mens staat daar, enkel een ademtocht… ja, als een ademtocht zijn de geringen, een leugen der aanzienlijken. In de weegschaal gaan zij omhoog, tezamen lichter dan een ademtocht’.

Letterlijk staat er in plaats van geringen: ‘kinderen van Adam’. De kinderen van Adam zijn een Abel, een ademtocht. De NBV vertaalt: ‘Niets dan lucht zijn de kinderen van Adam’. Kinderen van Adam is de algemene Hebreeuwse uitdrukking voor ‘mensen’.

Achtergrond Abel

In de Bijbel komt het vaak voor dat wanneer een kind een naam krijgt, daarbij ook de reden of een verklaring van die naam wordt gegeven.

Het is merkwaardig dat dat bij Abel niet het geval is, maar bij Kaïn (Abels oudste broer), en Seth (die na Abels dood wordt geboren) wel. Van Kaïn zegt Eva: ‘Ik heb met de hulp van de Heere een man verkregen’. Bij Seth zegt ze: ‘God heeft mij een andere zoon gegeven in plaats van Abel; hem immers heeft Kaïn gedood.

Over het waarom van Abels naam lezen we niets. Alsof hij lucht was voor Eva…

Vindplaats Abel

Volgens de Prediker is alles Abel: als een somber refrein keert het steeds terug: hevel havalim; ijdelheid der ijdelheden; lucht en leegte.

Abel werd vermoord door zijn broer Kaïn. Allebei hadden ze God een offer gebracht van de opbrengst van hun werk, maar God keek wel om naar Abel en zijn offer, maar Hij keek niet om naar het offer van Kaïn.

Dat verdroeg hij niet en toen ze samen in het veld waren, sloeg hij Abel dood. Enkel een ademtocht, dat was hij voor Kaïn, maar niet voor God: ‘Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar Mij schreeuwt’.

Omwille van zijn offer, dat hij in geloof bracht, wordt Abel in het Nieuwe Testament een rechtvaardige genoemd. God gaf getuigenis van zijn offer ‘en hierdoor spreekt hij nog, nadat hij gestorven is’. Maar Christus ‘bloed der besprenging’ spreekt nog krachtiger dan dat van Abel, staat er in de brief aan de Hebreeën, want het spreekt van verzoening en niet van wraak.

Meer Bijbelse namen

Nu weet je alles over de Bijbelse naam Abel. Ontdek hier meer Bijbelse namen.