fbpx

Daniël (Bijbelse naam)

Bijbelse naam Daniël
Deel deze post:
Lees ook:

Daniël is een jongensnaam die voorkomt in de Bijbel. Ontdek hier de betekenis, vindplaats en achtergronden bij de Bijbelse naam Daniël.

Betekenis Daniël

Toen Jeruzalem werd ingenomen door de Babyloniërs, namen zij de bovenlaag van de samenleving mee naar Babel. Jonge intelligente mannen werden geselecteerd om te studeren zodat zij dienst konden gaan doen in het landsbestuur. Daniël was één van hen.

Zijn naam betekent “God is rechter”. In Babel kreeg hij een andere, Babylonische naam: Beltsazar (“bescherm de koning”). Maar hij bleef trouw aan zijn Hebreeuwse naam – voor de gehoorzaamheid aan de God van Israël was hij bereid zijn leven in te zetten.

Achtergronden Daniël

Tijdens zijn studie weigerde hij het voedsel en de wijn uit de paleiskeuken, maar at hij alleen koosjer. En “God gaf Daniël genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen”. Maar zelfs toen er een koninklijk decreet was uitgevaardigd dat er een maand lang tot niemand anders dan de koning gebeden mocht worden, bleef Daniël trouw drie keer per dag voor zijn open venster richting Jeruzalem de God van Israël aanbidden. Hij werd aangeklaagd en in de leeuwenkuil gegooid, maar God beschermde hem.

Vindplaats Daniël

Een belangrijk deel van het gelijknamige Bijbelboek wordt gevormd door de visioenen die Daniël ontving over de vier elkaar opvolgende wereldrijken en over het lot van Jeruzalem. Daaruit blijkt de centrale positie van Israël in Gods bedoelingen: Israël is het “volk van de heiligen van de Allerhoogste” waaraan een eeuwig koninkrijk voorzegd wordt (hoofdstuk 7). In hoofdstuk 9 doet Daniël boete en voorbede voor en namens zijn volk om God te smeken Israël te herstellen, want de zeventig jaar ballingschap waarover Jeremia geprofeteerd had waren voorbij.

Een eigenaardigheid van dit Bijbelboek is dat het in twee talen is geschreven. Het eerste deel (hoofdstuk 1 t/m 7) is in het Aramees – de taal van het Babylonische rijk –, terwijl het tweede deel in het Hebreeuws is.

Meer Bijbelse namen

Nu weet je alles over de Bijbelse naam Daniël. Ontdek hier meer Bijbelse namen.