David (Bijbelse naam)

Bijbelse naam David
Geschreven door:
Deel deze post:
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Lees ook:

David is een jongensnaam die voorkomt in de Bijbel. Ontdek hier de betekenis, vindplaats en achtergronden bij de Bijbelse naam David.

Betekenis David

David wordt in de Bijbel beschouwd als een man naar Gods hart. God heeft een bijzondere voorkeur voor hem.

David betekent: lieveling. Als jongste van acht zonen was hij de lieveling van zijn vader. Ook van zijn broers? Eliab, zijn oudste broer, reageert nogal kortaf als hij David in het legerkamp tegenkomt. Maar dat was misschien uit bezorgdheid.

Achtergrond David

Ondanks zijn naam was David niet zo’n lieverdje. Als jongen greep hij leeuwen en beren die zijn kudde bedreigden bij hun baard en sloeg ze dood. Stoerdoenerij of niet, de reus Goliat verslaat hij met een slinger en een steen.

Ook in zijn verdere leven weet hij van wanten als het op oorlog aankomt. Lang niet al zijn verrichtingen zijn daden naar Gods hart. Ook maakt hij zich niet bij iedereen even geliefd.

Vindplaats David

Toch is David een man naar Gods hart. Dat is de reden: Gods hart. Misschien legt David daar zelf wel het diepste getuigenis van af, door Saul, die hem toch voortdurend naar het leven staat, te blijven eren als de gezalfde des Heren, als Gods keuze. Zelf is David ook gezalfd, in de plaats van Saul. Maar pas in zijn laatste woorden noemt hij zichzelf de gezalfde van Jakobs God (2 Samuël 23).

Het koningschap over Israël is voor altijd met de naam en de familie van David verbonden. De zoon van David, de geliefde, zal heersen. In Jeremia 30 zegt God zelfs: zij zullen de Heere, hun God, dienen en David, hun koning, die Ik hun verwekken zal (vers 9). Overigens is er in de Bijbel niemand anders met de naam David. David is hier bijna een synoniem van koning.

Meer Bijbelse namen

Nu weet je alles over de Bijbelse naam David. Ontdek hier meer Bijbelse namen.

Isreality.