fbpx

Elisa (Bijbelse naam)

Bijbelse naam Elisa
Deel deze post:
Lees ook:

Elisa is een jongens- én meisjesnaam die voorkomt in de Bijbel. Ontdek hier de betekenis, vindplaats en achtergronden bij de Bijbelse naam Elisa.

Betekenis Elisa

Elisa betekent: God is redding. Zoals bij Elia (‘Mijn God is de Heere’) de nadruk valt op wie de ware God is (‘de Heere, Die is God’, riep het volk op de Karmel), zo blijkt bij Elisa steeds weer het reddende karakter van deze God.

Dat blijkt tot tweemaal toe als de Syriërs tegen Israël ten strijde trekken en niets kunnen uitrichten. De eerste keer worden zij met blindheid geslagen en leidt Elisa hen om de tuin tot midden in de hoofdstad Samaria. De tweede keer laat de Heere hen het geraas van een geweldig leger aan wagens en paarden horen en slaan zij op de vlucht.

Achtergronden Elisa

Elisa is de opvolger van de profeet Elia. Net als Elia wordt hij een Man Gods genoemd. In vele opzichten weerspiegelen zij elkaar. De bijzondere wijding die Elia had, ontving ook Elisa. Dat wordt gesymboliseerd door de mantel die Elia achterliet toen hij ten hemel voer.

Opmerkelijk is ook dat Elia hem tot profeet moet zalven. Hij ontvangt daarvoor de opdracht op de berg Horeb. ‘Zo ging hij vandaar en vond Elisa, de zoon van Safat; en deze ploegde met twaalf juk runderen voor zich heen.’

Blijkbaar was vader Safat erg welgesteld en Elisa een behendige ossendrijver. Zou er behalve dat ook een symbolische betekenis in het getal twaalf zitten, verwijzend naar de twaalf stammen van Israël? Maar Elisa’s werkterrein is, evenals dat van Elia, het Noordrijk Israël.

Vindplaats Elisa

Over de geboorte van Elisa vinden we niets. Over zijn dood wordt verteld in 2 Koningen 13. Hij was ziek en aan deze ziekte zou hij sterven. De man Gods, die zieken genezen had en doden tot leven geroepen, moet tenslotte zelf ook sterven.

Dezelfde woorden die Elisa uitriep toen Elia opgenomen werd, zegt de koning bij Elisa’s sterfbed: ‘Mijn vader, mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren!’.

Meer Bijbelse namen.

Nu weet je alles over de Bijbelse naam Elisa. Ontdek hier meer Bijbelse namen.