fbpx

Esther (Bijbelse naam)

Bijbelse naam Esther
Deel deze post:
Lees ook:

Esther is een meisjesnaam die voorkomt in de Bijbel. Ontdek hier de betekenis, vindplaats en achtergronden bij de Bijbelse naam Esther.

Betekenis Esther

Eigenlijk is er met de naam Esther iets vreemds aan de hand. Vaak verwijst een naam in Israël naar de God van Israël. De naam ‘Esther’ hangt samen met een heidense godin: Astarte, of Isjtar. In het Hebreeuws is het een spel met woorden: Astir betekent ‘Ik zal verbergen’.

Esther had ook een Hebreeuwse naam: Hadassa (Hadas is Hebreeuws voor mirte).

In de heidense godenwereld was dat de vrouw van de oppergod, godin van vruchtbaarheid en liefde. Vreemd dat een Joods meisje zo’n naam draagt, terwijl Israël het hele Oude Testament door gewaarschuwd wordt voor heidense invloeden.

Was het veiliger om in die vijandige heidense omgeving een heidense naam aan te nemen en zo op te gaan in de massa? Is het een aanwijzing dat Esther en Mordechai – zijn naam verwijst naar de oppergod Marduk – helemaal waren opgegaan in hun heidense omgeving? Of hadden zij vanwege hun positie andere, heidense namen gekregen, naast hun Hebreeuwse namen?

Achtergrond Esther

Mordechai en Esther stamden uit het geslacht van koning Saul en Mordechai ‘was op de burg Susan’ en ‘zat in de poort des konings’. Dat zijn aanduidingen voor ambten in de regering.

De Joodse identiteit van Esther en Mordechai is verborgen achter hun heidense namen. Esther moet haar afkomst geheim houden. Maar altijd en overal weet het antisemitische heidendom de Joden aan te wijzen, zelfs als ze zelf bij wijze van spreken hun afkomst vergeten waren.

Vindplaats Esther

Eén groot dubbelspel lijkt er te worden gespeeld in het Bijbelboek Esther. Waar is God? Zijn Naam wordt niet genoemd. God is verborgen. In het Hebreeuws is het een spel met woorden: Astir: ‘Ik zal verbergen’. God verbergt Zijn aangezicht wanneer Israël zich tot de afgoden keert (Deuteronomium 31:18). Maar dit woord komt nog een keer voor: ‘Ik zal Mijn aangezicht niet langer voor hen verbergen, wanneer Ik Mijn Geest over het huis Israël uitgiet’. (Ezechiël 39:29)

Meer Bijbelse namen

Nu weet je alles over de Bijbelse naam Esther. Ontdek hier meer Bijbelse namen.