fbpx

Febe / Phebe (Bijbelse naam)

Bijbelse naam Febe
Deel deze post:
Lees ook:

Febe is een meisjesnaam die voorkomt in de Bijbel. Ontdek hier de betekenis, vindplaats en achtergronden bij de Bijbelse naam Febe.

Betekenis Febe

Febe (Grieks: Phoibè) betekent ‘rein’ of ‘helder’. In de Griekse mythologie is het ook een bijnaam van de Griekse godin van de maan, Artemis. Trouwens, de broer van Artemis is Apollo, de god van orde, schoonheid en genezing.

Hij heet in het Grieks vaak Phoibos Apolloon, de stralende Apollo, en wordt ook beschouwd als de god van de zon. De grootmoeder van deze godentweeling is de godin Phoibè, godin van de voorspellende gaven. Was Febe van heidense afkomst? Haar naam suggereert dat in ieder geval.

Achtergrond Febe

Deze Febe had dus een vooraanstaande positie in de gemeente. Wat wil het woord diakonos in dit verband zeggen? Paulus zegt dat zij “velen, en ook mij, tot steun is geweest”. Letterlijk staat er dat zij een ‘voorstandster’ was. Hier gebruikt Paulus een term die hij ontleent aan het instituut van het patronaat dat we uit de Romeinse wereld kennen.

Een patroon was iemand die anderen, met name vreemdelingen en vrijgelaten slaven, financieel bijstond en juridische bescherming bood en daar dus ook de positie en de middelen voor had. Ook ontving de patroon zijn ‘cliënten’ regelmatig voor een maaltijd. Binnen de gemeente was Febe als het ware zo’n patrones. Niet alleen veel gemeenteleden, maar ook Paulus zelf had zij bijgestaan. Zo was zij een diakonos, een dienares; dat was haar bediening.

Niet de glans van Apollo, maar de heerlijkheid van Jezus straalde van Febe af.

Vindplaats Febe

In zijn aanbevelingen en groeten aan het eind van de brief aan de Romeinen noemt Paulus ook een zekere Febe (Romeinen 16:1 en 2). Zij staat in dienst van de gemeente in Kenchreeën. Letterlijk staat er dat zij een diakonos van die gemeente is, een diacones dus. Kenchreeën was de oostelijke haven van Korinthe.

Blijkbaar was er niet alleen in Korinthe zelf, maar ook in deze voorstad een christelijke gemeente.

Meer Bijbelse namen

Nu weet je alles over de Bijbelse naam Febe. Ontdek hier meer Bijbelse namen.