fbpx

Hanna (Bijbelse naam)

Bijbelse naam Hanna
Deel deze post:
Lees ook:

Hanna is een meisjesnaam die voorkomt in de Bijbel. Ontdek hier de betekenis en achtergronden bij de Bijbelse naam Hanna.

Betekenis Hanna

Hanna is in het Hebreeuws Channa. Channa hangt samen met het woord chen en betekent genade of gratie, dit laatste in de beide betekenissen die wij ook kennen, genade en sierlijkheid. Hanna is dus de ‘gracieuze’. De woordstam chen kennen we natuurlijk ook uit de namen Johannes en Chananja: de Here is genadig.

Achtergrond Hanna (OT)

In het Oude Testament is Channa de moeder van de profeet Samuël en de vrouw van Elkana. Elkana had nog een vrouw, Peninna. Haar naam betekent parel. Dat is nog een aanleiding om bij Hanna aan de sierlijke, de gracieuze te denken. In het (moderne) Hebreeuws heet een edelsteen een èvèn chen, een ‘steen van gratie’. Twee sieraden dus, de vrouwen van Elkana.

Channa kon geen kinderen krijgen. De Here had ‘haar moederschoot toegesloten’, vertelt de Bijbel (1 Samuël 1:6). Daarom bidt zij in de tabernakel in Silo om een zoon en legt een gelofte af dat hij aan de Here toegewijd zal zijn. De hogepriester Eli zegt haar na aanvankelijke argwaan toe dat God haar gebed zal verhoren. Channa’s antwoord bevat een toespeling op haar eigen naam: Uw dienstmaagd moge uw gunst (chen) verwerven. Na de geboorte van Samuël zingt Channa een lied, een lofzang op de heiligheid van de Here. De woorden van dit lied horen we terug in het lied dat Maria zingt als haar nicht Elisabet haar begroet als de moeder van haar Heer.

Achtergrond Hanna (NT)

In het kerstevangelie komen we nog een Channa tegen, maar nu wordt de naam in het Grieks weergegeven als Anna of Hanna. De profetes Hanna begroet de Here Jezus als zijn ouders Hem naar de tempel brengen om het voorgeschreven offer voor de eerstgeboren zoon te brengen. Ook deze Hanna is een opmerkelijke persoon. Zij was een profetes, staat er, en de dochter van Fanuel – ook al weer zo’n mooie en diepzinnige naam: Gods aangezicht. Ze kwam uit de stam Aser, een van de tien ‘verloren’ stammen dus, die kennelijk toch nooit helemaal verdwenen zijn.

In dat verband is het opvallend dat Simeon, die daar op dat moment ook is, ook de naam van een van de tien stammen draagt, al wordt over zijn afkomst niets verteld. Hij looft God. En Hanna looft God met hem om Jezus, omdat zij voor Jeruzalem verlossing verwachtten.

Hebben we daar wel eens bij stil gestaan als we de geboorte van Jezus vieren? Lees maar eens wat Hanna en Maria, Simeon en Zacharias zingen.

Meer Bijbelse namen

Nu weet je alles over de Bijbelse naam Hanna. Ontdek hier meer Bijbelse namen.