fbpx

Immanuel (Bijbelse naam)

Bijbelse naam Immanuel
Deel deze post:
Lees ook:

Immanuel is een jongensnaam die voorkomt in de Bijbel. Ontdek hier de betekenis, vindplaats en achtergronden bij de Bijbelse naam Immanuel.

Betekenis Immanuel

De betekenis van de naam Immanuel wordt in Mattheüs 1:23 gegeven: ‘God met ons’. Mattheüs haalt de profetie van Jesaja aan die met de geboorte van Jezus vervuld wordt: “Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuël geven” (Jesaja 7:14).

Achtergrond Immanuel

Jesaja profeteert op het moment dat de koning van Aram (Assyrië) samen met de koning van het tienstammenrijk Israël ten strijde trekt tegen Juda. Jeruzalem wordt belegerd, maar ze kunnen de stad niet innemen. De koning van Juda, Achaz, mag een teken van de Heere vragen, maar met veel vertoon van vroomheid doet hij het niet. Dan geeft de Heere zelf een teken: er is een jonge vrouw in verwachting van een prins. Zij zal hem Immanuel noemen.

Dat is dus de achtergrond van Immanuel: God strijdt voor de stad die Hij heeft uitgekozen. En God is de eigenlijke koning van Zijn volk. Het Davidische koningschap is een afspiegeling van Gods koningschap. Deze naam en deze profetie verbindt Mattheüs aan de aankondiging van de geboorte van Jezus. Het gaat om de hoop en de verwachting van Israël. Iets van een echo van die naam hoor je aan het eind van het evangelie, als de apostelen namens Israël uitgezonden worden naar alle volken: “Zie, ik ben met u.”

Vindplaats Immanuel

De omstandigheden waarin Immanuel opgroeit lijken niet bepaald hoopgevend. Maar in Jesaja 8: 8 en 10 zien we dat juist als de vijandelijke legers over Juda heen spoelen God ‘bij ons’, dus bij Juda en zijn koning is. Wat dit betekent vinden we, in een ander verband, wel heel duidelijk uitgelegd in 2 Kronieken 13:12a: “En zie, bij ons (immanu) gaat God aan de spits.” God gaat als de eigenlijke legeraanvoerder voorop – letterlijk staat er: aan het hoofd – en strijdt zelf voor Jeruzalem.

Meer Bijbelse namen

Nu weet je alles over de Bijbelse naam Immanuel. Ontdek hier meer Bijbelse namen.