fbpx

Israël (Bijbelse naam)

Bijbelse naam Israël
Deel deze post:
Lees ook:

Israël is een jongensnaam die voorkomt in de Bijbel. Ontdek hier de betekenis, vindplaats en achtergronden bij de Bijbelse naam Israël.

Betekenis Israël

God geeft in de Bijbel (Genesis 35:10) aan Jakob een nieuwe naam: Israël. Jakob is de stamvader van het volk Israël. De naam maakt duidelijk wat dit volk in navolging van zijn aartsvader is. Genesis 32 vertelt over Jakobs worsteling bij de rivier de Jabbok. “Iemand worstelde met hem” (vers 24).

Jakob blijkt de sterkste. Daarom geeft zijn ‘belager’ hem een nieuwe naam: “Voortaan zal je naam niet Jakob zijn maar Israël, want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt overwonnen” (vers 28). Daarin wordt de betekenis van de naam gegeven. Israël (Hebreeuws: Jisra’el) betekent: Gods Strijder.

Achtergrond Israël

De Statenvertaling vertaalt vers 28 zo: “Want gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mensen, en hebt overmocht.” Jakobs vorstelijke gedrag blijkt volgens de kanttekeningen daarin, dat hij volhardde in de strijd en overwon. Israël wordt hier vertaald als ‘Vorst Gods’. Jisra wordt hier afgeleid van het woordje sar, dat vorst betekent.

De twee betekenissen houden met elkaar verband. Strijden ligt op grond van heel het verhaal het meest voor de hand. Maar is het in de oudheid ook niet de taak van een vorst om aan het hoofd van zijn leger strijd te voeren?

Vindplaats Israël

Wie strijdt met wie? Het is mogelijk te vertalen: “Je hebt gestreden met goden en mensen.” Bij goden moeten we denken aan geestelijke machten, bijvoorbeeld de engelenvorsten van de volken (vergelijk Daniël 10:13, de vorst van de Perzen en de aartsengel Michaël, die de vorst van Israël is).

Dit betekent dat Jakob de strijd aanbond met geestelijke machten en met mensen. Jakob strijdt met de God van Israël tegen goden en mensen als machten die tegen God en Zijn strijder opstaan. Met de God die strijdt voor Israël, kan Israël deze geestelijke strijd aan.

Meer Bijbelse namen

Nu weet je alles over de Bijbelse naam Israël. Ontdek hier meer Bijbelse namen.