fbpx

Jeremia (Bijbelse naam)

Bijbelse naam Jeremia
Deel deze post:
Lees ook:

Jeremia is een jongensnaam die voorkomt in de Bijbel. Ontdek hier de betekenis, vindplaats en achtergronden bij de Bijbelse naam Jeremia.

Betekenis Jeremia

Er zijn verschillende personen met de naam Jeremia in de Bijbel, waaronder een aantal priesters, maar de bekendste is natuurlijk wel de profeet Jeremia, naar wie het Bijbelboek is genoemd. Zijn naam betekent: ‘De Heere zal verhogen’.

Dat heeft toch een andere klank dan het woord ‘jeremiëren’ (‘jammeren’) in onze taal heeft gekregen. ‘Jeremiëren’ was ook bepaald niet wat de Bijbelse profeet deed, ook al wordt traditioneel het boek Klaagliederen aan hem toegeschreven. Wel vertelt de Bijbel in 2 Kronieken 35:25 dat hij een klaaglied maakte bij de tragische dood van koning Josia.

Achtergrond Jeremia

Jeremia was de zoon van Hilkia, uit de priesters die in Anatot waren, in het land van Benjamin. Anatot (dat lag iets ten noorden van Jeruzalem) was ooit de woonplaats van de priester Abjatar, nadat deze door Salomo uit zijn ambt was ontzet (1 Koningen 2:26). Mogelijk stamde Jeremia uit de familie van Abjatar.

Jeremia profeteerde ten tijde van de laatste koningen van Juda, die zichzelf probeerden te handhaven tegenover de grootmachten Assyrië, Egypte en Babel. Hij maakte de val van Jeruzalem (587 voor Christus) mee, en werd tegen zijn wil meegenomen naar Egypte door een groep vluchtelingen. Daar stierf hij volgens een overlevering de martelaarsdood.

Vindplaats Jeremia

De reformatie van koning Josia had hem hoop gegeven op geestelijk herstel van het volk en op de hereniging van de tien en de twee stammen. Maar na Josia’s dood ging het weer bergafwaarts. Jeremia zegde het volk Israël Gods oordeel aan en riep op tot inkeer. Hij kwam er zelfs door in de gevangenis.

Maar hij profeteerde ook prachtige beloften van herstel en van heil. Bijvoorbeeld de profetie van het nieuwe verbond dat God ‘met het huis van Israël en met het huis van Juda’ zal sluiten (Jeremia 31) en de massale terugkeer van het Joodse volk naar het land Israël.

Meer Bijbelse namen

Nu weet je alles over de Bijbelse naam Jeremia. Ontdek hier meer Bijbelse namen.