Joël (Bijbelse naam)

Bijbelse naam Joël
Geschreven door:
Deel deze post:
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Lees ook:

Joël is een jongensnaam die voorkomt in de Bijbel. Ontdek hier de betekenis, vindplaats en achtergronden bij de Bijbelse naam Joël.

Betekenis Joël

Joël betekent “de Heere is God”. ‘Jo’ is een aanduiding van de Naam van God, die in het Hebreeuws uit de vier letters JHWH bestaat. Uit eerbied voor God wordt deze naam niet uitgesproken. Het is de naam die Mozes aan de Israëlieten bekend moet maken (Exodus 3:15). God legt eerder (vers 14) zelf Zijn Naam uit: “Ik ben die Ik ben”. De Joodse traditie hoort in die naam de barmhartigheid en ontferming van God, tegenover Elohim (=God), dat staat voor God als rechter.

Achtergrond Joël

De naam Joël komt veel voor in de Bijbel. De bekendste is waarschijnlijk wel de profeet Joël. Zijn profetie is in het boek Joël opgeschreven. Maar we lezen verder eigenlijk niets over hem, alleen dat hij de zoon was van Pethuel.

Joël profeteert over de dag van de Here als een dag van oordeel. Een sprinkhanenplaag die het land teistert is voorbode van de dag van de Here. God zal rechtspreken over Israël en over de volken. De vijandige volken worden vernietigd in het dal Josafat – de HERE spreekt recht, betekent dat. Israël wordt hersteld en zal voorspoed kennen. En God belooft de uitstorting van Zijn Geest op alle vlees.

Vindplaats Joël

In Genesis 1:1 staat dat God (Elohim) hemel en aarde schiep, maar in Genesis 2:4 dat de HERE God (JHWH Elohim) aarde en hemel maakte. De grote middeleeuwse verklaarder Rasji zegt daarover dat God aanvankelijk de wereld schiep naar de standaard van zijn gerechtigheid, maar Hij zag ook dat de wereld dat niet zou kunnen volhouden. Daarom bracht Hij dat in evenwicht met de standaard van zijn barmhartigheid.

El betekent god. In Psalm 50:1 staat dat de HERE de God der goden (el elohim) is. El wil zeggen dat Hij de hoogste is, verheven boven alle goden. Goden en machten zijn aan Hem onderworpen en moeten rekenschap bij Hem afleggen.

Meer Bijbelse namen

Nu weet je alles over de Bijbelse naam Joël. Ontdek hier meer Bijbelse namen.

Isreality.