Jonathan (Bijbelse naam)

Bijbelse naam Jonathan
Geschreven door:
Deel deze post:
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Lees ook:

Jonathan is een jongensnaam die voorkomt in de Bijbel. Ontdek hier de betekenis, vindplaats en achtergronden bij de Bijbelse naam Jonathan.

Betekenis Jonathan

Jonathan betekent: de Heere heeft gegeven. ‘Jo-‘ is een afkorting van de onuitsprekelijke Naam van God. En ‘nathan’ betekent ‘Hij heeft gegeven’. Nathan komt ook op zichzelf als naam voor. Ook dan is het een verwijzing naar God, Die gegeven heeft.

Achtergrond Jonathan

Er zijn nogal wat Jonathans in de Bijbel. De bekendste is natuurlijk de zoon van Saul en de boezemvriend van David. Het is opmerkelijk dat vader en zoon namen hebben met dezelfde strekking, maar om zo te zeggen vanuit een verschillende gezichtshoek. Saul betekent ‘van de Heere gevraagd’. Het gebed van de ouders krijgt de nadruk.

In de naam Jonathan ligt de nadruk op Gods handelen. De Heere geeft. Dat is een belijdenis waar Jonathan zelf naar geleefd heeft. Wat Job zegt: ‘de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de Naam van de Heere is geloofd’, is ook op het leven van Jonathan van toepassing. Hij wist dat hij geen koning zou worden, maar dat het koningschap aan David gegeven was.

Maar hij bleef zijn vriend David trouw, want ‘hij had hem lief als zichzelf’, zegt de Bijbel. In allerlei situaties liet hij zien zich afhankelijk van God te weten. In de strijd met de Filistijnen spreekt hij zijn geloof uit dat de Heere de overwinning geeft.

Vindplaats Jonathan

Er is ook een kleinzoon van Mozes die Jonathan heet. Helaas is hij niet hetzelfde voorbeeld van geloof en trouw aan de Heere als zijn opa en zijn naamgenoot. Deze Jonathan, zoon van Gersom, is de stamvader van de priesters die tot de ballingschap bij de stam Dan dienden. Hij en zijn nazaten gingen niet in de voetsporen van hun voorvader. Ieder deed wat goed was in eigen ogen.

In Dan, in het uiterste noorden van Israël, bouwden de Danieten een heiligdom voor de god die een zekere Micha gemaakt had (Richteren 17 en 18). Niet God heeft gegeven, maar wij hebben onszelf een god gemaakt. Volgens het boek Richteren werd deze afgod vereerd, zolang de tabernakel in Silo stond.

Gelukkig is er in de tijd van koning Josafat weer een Jonathan bij de Levieten die zijn naam eer aan doet. Hij wordt genoemd bij degenen die het land doorgaan om onderwijs in de wet van God te geven. Het onderwijs in de Thora is één van de specifieke taken geweest van de priesters en de Levieten. Onder de priesters en de Levieten kwam de naam Jonathan trouwens veel voor.

Meer Bijbelse namen

Nu weet je alles over de Bijbelse naam Jonathan. Ontdek hier meer Bijbelse namen.

Isreality.