fbpx

Levi (Bijbelse naam)

Bijbelse naam Levi
Deel deze post:
Lees ook:

Levi is een jongensnaam die voorkomt in de Bijbel. Ontdek hier de betekenis, vindplaats en achtergronden bij de Bijbelse naam Levi.

Betekenis van Levi

De Hebreeuwse tekst suggereert een verband tussen de naam Levi en het werkwoord dat met ‘zich hechten aan’ is vertaald. Het kan ook vertaald worden met ‘zich aansluiten bij’, ‘begeleiden’. Daarvan kunnen we als betekenis van Levi afleiden: ‘zich hechtend aan’; ‘gezel’; ‘aanhankelijk’.

Maar er is iets opmerkelijks in de tekst. Bij de eerste twee zonen geeft Lea zelf de naam. Nu staat er: “Daarom gaf men (of: hij) hem de naam Levi.” Wie noemde hem zo? Er is een midrasj (klassieke Joodse Bijbelverklaring) die suggereert dat het God zelf was, toen Hij Levi de gaven van het priesterschap verleende. Volgens een andere midrasj is het een profetische naam: Levi zou de Israëlieten naar hun Hemelse Vader geleiden.

Achtergrond Levi

Levi is de derde zoon van Jakob en Lea. Hij is de stamvader van de Levieten, de stam die de dienst in de tabernakel en later de tempel kreeg toevertrouwd. Mozes en Aäron hoorden bij de stam Levi. De priesters, de kohaniem, zijn afstammelingen van Aäron. Binnen de stam van Levi vormen zij dus nog weer een bijzondere groep.

De namen die Lea aan haar kinderen geeft weerspiegelen iets van de tragiek van het huwelijk tussen haar en Jakob – Jakob hield meer van Rachel dan van haar. Als Levi geboren wordt, zegt zij: “Nu, ditmaal, zal mijn man zich aan mij hechten; ik heb hem immers drie zonen gebaard.” (Genesis 29:34)

Vindplaats Levi

De stam Levi kreeg geen eigen grondgebied in Israël en werd daarom niet in het rijtje van de twaalf stammen meegeteld. Een toespeling daarop vinden we in de zegen waarmee Jakob zijn zonen zegent. Levi zal verspreid worden in Israël (Genesis 49:7). De zegen waarmee Mozes de stammen zegent (Deuteronomium 33) spreekt over Levi’s priesterlijke taken. Daarbij gaat het niet alleen om de offerdienst. In de eerste plaats zal Levi Israël Gods wet leren.

Meer Bijbelse namen

Nu weet je alles over de Bijbelse naam Levi. Ontdek hier meer Bijbelse namen.