fbpx

Lydia (Bijbelse naam)

Bijbelse naam Lydia
Deel deze post:
Lees ook:

Lydia is een meisjesnaam die voorkomt in de Bijbel. Ontdek hier de betekenis, vindplaats en achtergronden bij de Bijbelse naam Lydia.

Betekenis Lydia

De eerste stad die Paulus op het Europese vasteland aandoet, is Filippi, een Romeinse kolonie. Filippi was een belangrijke handelsstad. Paulus blijft daar een poosje (Handelingen 16:12). Een van de eerste ontmoetingen daar is met een zekere Lydia, een purperverkoopster uit Thyatira. Thyatira lag in Lydië, het land dat Paulus zojuist achter zich gelaten had. Lydia betekent: vrouw uit Lydië.

Achtergrond Lydia

Lydië was een gebied in het huidige West-Turkije met Sardes als hoofdstad. De zeven gemeenten die Johannes in de Openbaring moet aanschrijven lagen allemaal in Lydië. Een daarvan is Thyatira, waar Lydia vandaan kwam. Thyatira was een belangrijk centrum van purperverwerking. Je kunt je voorstellen dat Lydia een soort buitenlandse vertegenwoordiger was voor de handel in purperen stoffen uit Thyatira – een welgestelde zakenvrouw.

Vindplaats Lydia

Was Lydia haar werkelijke naam of alleen maar een aanduiding – de Lydische vrouw uit Thyatira? In het laatste geval zou zij een van de twee vrouwen kunnen zijn die in Filippenzen 4:2 genoemd worden: Euodia en Syntyche.

Lydia vereerde God, lezen we. Met andere woorden, zij was een van die Godvrezenden die we vaker tegenkomen in het Nieuwe Testament. Als heidenen waren zij aangesproken door het Jodendom, aangetrokken door de dienst aan de éne God, de God van Israël. Maar om wat voor reden dan ook konden zij niet de stap maken om volledig tot het Jodendom over te gaan.

Lydia kwam elke week op de sabbat samen met andere vrouwen om te bidden. Er was kennelijk geen synagoge in de stad zelf (Handelingen 17:1). Daarom kwamen ze samen bij de rivier. Daar treft Paulus ze aan. En op zijn prediking komt zij tot geloof en wordt zij gedoopt met haar hele gezin. Ze dringt er dan op aan dat Paulus en zijn gezelschap bij haar komen logeren. Haar huis was groot genoeg. Het wordt de ontmoetingsplaats van de gelovigen (Handelingen 16:40).

Meer Bijbelse namen

Nu weet je alles over de Bijbelse naam Lydia. Ontdek hier meer Bijbelse namen.