fbpx

Matthias (Bijbelse naam)

Bijbelse naam Matthias
Deel deze post:
Lees ook:

Matthias is een jongensnaam die voorkomt in de Bijbel. Ontdek hier de betekenis, vindplaats en achtergronden bij de Bijbelse naam Matthias.

Betekenis Matthias

Matthias betekent ‘geschenk van de Heere’. Het is afgeleid van de Hebreeuwse naam Mattitja (of Mattitjahoe). ‘Ja(hoe)’ is in namen een van de weergaven van de onuitsprekelijke Naam van God: JHWH. Naast Mattitja komt ook de naam Mattanja voor. Zowel Mattan als Mattit zijn afgeleid van het Hebreeuwse werkwoord ‘geven’. Matthias is een nevenvorm van Mattheus (Matthaios in het Grieks).

Achtergrond Matthias

Toen de elf apostelen na Jezus’ hemelvaart een twaalfde apostel moesten verkiezen om de lege plaats van Judas op te vullen, waren er twee kandidaten: Jozef en Matthias. Blijkbaar waren ze allebei even geschikt, of wilden de apostelen het niet van persoonlijke voorkeuren laten afhangen, want ze lieten hen loten, onder het gebed dat God zo Zijn keuze kenbaar zou maken. Het lot viel op Matthias en hij werd als apostel aangesteld.

Mattheus is de tollenaar die Jezus gaat volgen. Hij schijnt ook de naam Levi te hebben gehad. Misschien was hij een Leviet? Hij behoort tot de kring van de twaalf discipelen. Zo wordt hij ook vermeld in het bericht over de verkiezing van Matthias. En natuurlijk kennen we hem ook als de schrijver van het evangelie.

Vindplaats Matthias

De naam Mattanja komt diverse keren voor in het Oude Testament. Er is een Mattanja die door Nebukadnezar, de koning van Babel, tot vazal wordt aangesteld over Juda. Daarbij wordt zijn naam veranderd in Zedekia. Onder de priesters en de Levieten zijn er verschillende mannen die de naam Mattanja dragen.

Datzelfde geldt voor de naam Mattitja. In de orde die koning David instelt voor de tempeldienst, is er een Mattitja die citerspeler is in het orkest dat in de tempel moet spelen (1 Kronieken 15). Misschien is dat dezelfde als de Mattitja die ‘ambsthalve het toezicht had op de bereiding van het bakwerk’ (1 Kronieken 9:31).

Bekend is ook dat de priester Mattitja (of Mattathias) die de vader is van de Maccabeeën. Onder zijn leiding komen de Joden in opstand tegen de overheersing door Antiochus Epiphanes IV, die in de tempel afgodenoffers liet brengen.

De overwinning van de Maccabeeën en de herinwijding van de tempel worden gevierd met het Chanoekafeest. We lezen deze geschiedenis in de boeken 1 en 2 Maccabeeën en in de ‘Joodse Oudheden’ van Flavius Josephus, ofwel Joseph ben (‘zoon van’) Mattitjahoe, die ook uit een priesterfamilie stamt.

Meer Bijbelse namen

Nu weet je alles over de Bijbelse naam Matthias. Ontdek hier meer Bijbelse namen.