fbpx

Naomi (Bijbelse naam)

Bijbelse naam Naomi
Deel deze post:
Lees ook:

Naomi is een meisjesnaam die voorkomt in de Bijbel. Ontdek hier de betekenis, vindplaats en achtergronden bij de Bijbelse naam Naomi.

Betekenis Naomi

Naomi kennen we uit het boek Ruth. Ze is de schoonmoeder van Ruth en Orpa, twee Moabitische meisjes. Haar naam betekent ‘mijn liefelijke’.

Achtergrond Naomi

Naomi was met haar man Elimelech en hun twee zonen naar Moab uitgeweken vanwege een hongersnood in het land Israël.

Naomi’s woonplaats Bethlehem kon niet meer bieden wat zijn naam zegt te zijn: broodhuis. Volgens de Joodse traditie was het een van de tien hongersnoden die God al voor de schepping beschikt had als straf voor de zonden van de mensen. Door hun vertrek ontliep Elimelech in feite de verplichtingen die hij tegenover de behoeftigen had.

Een jaar of tien later keert Naomi terug naar Bethlehem. Haar man en zoons zijn in Moab gestorven. Haar schoondochter Orpa is daar achtergebleven, maar Ruth is met haar meegegaan: “Waar u heen gaat, zal ik ook gaan, en waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God…” Ondanks deze solidariteit van Ruth ervaart Naomi haar levensloop als zo’n teleurstelling dat zij de naam Naomi niet meer wil dragen.

Teruggekeerd in Bethlehem zegt ze: “Noem mij niet Naomi, noem mij Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan.” Bitterheid is in het Hebreeuws mara. En nog sterker drukt ze zich uit: “Ik ging vol weg, maar de Heere heeft mij leeg laten terugkeren. Waarom zou u mij Naomi noemen, nu de Heere tegen mij getuigd heeft en de Almachtige mij kwaad gedaan heeft?”

Maar in Bethlehem keert haar lot ten goede. Ruth komt bij Boaz terecht, een familielid van Naomi, en trouwt tenslotte met hem. Uit hun huwelijk wordt Obed geboren, de grootvader van David. Naomi mag hem verzorgen. Maar het zijn de vrouwen van Bethlehem die Naomi’s bittere woorden van eerst veranderen in lof aan God: “Geloofd zij de Heere, Die niet heeft nagelaten om u vandaag een losser te geven.”

Meer Bijbelse namen

Nu weet je alles over de Bijbelse naam Naomi. Ontdek hier meer Bijbelse namen.