fbpx

Noa (Bijbelse naam)

Bijbelse naam Noa
Deel deze post:
Lees ook:

Noa is een meisjesnaam die voorkomt in de Bijbel. Ontdek hier de betekenis, vindplaats en achtergronden bij de Bijbelse naam Noa.

Betekenis Noa

De naam Noa betekent zoiets als beweging. Het is afgeleid van een werkwoord dat in het algemeen ‘bewegen’ betekent. Het woord voor ‘motor’ in het moderne Hebreeuws is hiervan afgeleid.

Maar het kan ook zwerven betekenen. Kaïn zegt dat hij een zwerver en een vluchteling op de aarde zal zijn; dolend en dwalend (Genesis 4:14). Dat geeft goed het Hebreeuws weer: na’ve-nad. Dit dolen of zwerven (na’) is hetzelfde werkwoord als de naam Noa. Je zou Noa dan ook wel moet ‘omzwerving’ kunnen vertalen.

Achtergrond Noa

Misschien is het wel een leuke vraag voor een bijbelkennisquiz: wie was Noa en wat wordt er over haar en haar familieleden verteld in de Bijbel?

Misschien zegt dat wel iets over de situatie waarin Noa dreigde te komen. Weet je ondertussen al over wie het gaat? Noa is één van de dochters van Selofchad (in de Statenvertalgin: Zelafead).

Selofchad had alleen maar dochters (Numeri 26:33). Toen het land Israël verdeeld werd over de stammen en ieder stamgebied over de families die van de stammen deel uitmaakten, was Selofchad al overleden.

Omdat bij de verdeling uitgegaan werd van de mannelijke familiehoofden, dreigde Selofchads familie geen eigen gebied te krijgen. Daardoor zou zijn naam verloren gaan. Zijn dochters gingen toen naar Mozes en verzochten om het erfdeel van hun vader (Numeri 27). De Heere God gaf hun gelijk (Numeri 27:7). Zij kregen alsnog hun erfdeel toegewezen en het werd als regel ingesteld dat de erfenis van de vader op de dochter overgaat als zij geen broer heeft.

Er was wel een voorwaarde aan verbonden (Numeri 36). De meisjes mochten alleen binnen hun eigen stam trouwen om te voorkomen dat grondgebied van de ene stam naar de andere zou overgaan door een huwelijk miet iemand uit die andere stam. En dat deden ze ook.

Vindplaats Noa

Joodse uitleggers proeven in het verzoek van Selofchads dochters een bijzondere liefde voor het land Israël. Selofchad en zijn dochters hoorden bij de stam van Manasse en stamden dus van Jozef af. Dat verklaart hun liefde voor het land. Ook Jozef hield zoveel van Israël, dat hij daar herbegraven wilde worden, wanneer zijn nakomelingen zouden terugkeren naar het Land. Maar niet alleen om hun liefde voor het land, maar ook om hun wijsheid worden zij geprezen.

Meer Bijbelse namen

Nu weet je alles over de Bijbelse naam Noa. Ontdek hier meer Bijbelse namen.