fbpx

Noam (Bijbelse naam)

Bijbelse naam Noam
Deel deze post:
Lees ook:

Noam is een jongensnaam die voorkomt in de Bijbel. Ontdek hier de betekenis, vindplaats en achtergronden bij de Bijbelse naam Noam.

Betekenis Noam

Noam is tegenwoordig een veel voorkomende naam in Israël en ook in Nederland hoor je ‘m steeds vaker. Hij is ontleend aan de Bijbel, maar komt in de Bijbel zelf niet als naam voor, alleen als zelfstandig naamwoord.

De betekenis is liefelijkheid of vriendelijkheid (lees ook de aflevering over Naomi). Noam hangt samen met het werkwoord na’am, dat onder meer met dierbaar/lief zijn wordt vertaald. David zegt bijvoorbeeld in zijn klaagzang over Jonathan (2 Samuël 1:26): “Je was mij zeer lief; je liefde was mij wonderlijker dan de liefde van vrouwen.”

Vindplaats Noam

In Zacharia 11 spreekt God over twee stokken die Hij voor zichzelf genomen had. De ene noemde Hij Noam, Lieflijkheid, en de andere Choveliem, in onze vertalingen weergegeven met Eenheid (NBV) of Samenbinding (HSV), maar in Joodse vertalingen met Verwoesters. De stokken zijn een beeld voor de koningen van de twee rijken waarin Israël verdeeld was na de dood van Salomo. Jerobeam, de koning van de tien stammen, beloofde het volk dat hij hen zacht zou leiden, maar Rehabeam, de koning van het tweestammenrijk, zei dat hij het volk zou geselen met schorpioenen (1 Koningen 12:11).

Achtergrond Noam

Omdat de meeste koningen slechte herders waren die het volk voorgingen in afgoderij, treft hun het oordeel van God. Eerst breekt God de stok Noam in stukken, en vervolgens de stok Choveliem, waarmee ook de ‘broederschap tussen Juda en Israël’ verbroken wordt. Vriendelijk is dit profetische woord zeker niet, maar na de boodschap van oordeel volgen profetieën van zegen voor Jeruzalem.

Wie God zoekt in Zijn tempel mag daar Zijn Noam, Zijn lieflijkheid ervaren: “Eén ding heb ik van de Heere verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de Heere, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel” (Psalm 27:4).

Meer Bijbelse namen

Nu weet je alles over de Bijbelse naam Noam. Ontdek hier meer Bijbelse namen.