fbpx

Petra (Bijbelse naam)

Bijbelse naam Petra
Deel deze post:
Lees ook:

Petra is een meisjesnaam die voorkomt in de Bijbel. Ontdek hier de betekenis, vindplaats en achtergronden bij de Bijbelse naam Petra.

Betekenis Petra

Petra betekent ‘rots’ en ook ‘gebergte’. In het huidige Jordanië kun je nog steeds de stad Petra bezoeken, die helemaal in de rotsen is uitgehakt.

Achtergrond Petra

We lezen bij de evangelist Mattheüs dat Jezus deze naam aan zijn discipel Simon geeft. Als ze in de omgeving van Caesarea Philippi zijn, helemaal in het noorden van Israël, vraagt Jezus wie Hij volgens Zijn discipelen is.

Daar, aan de voet van het imponerende Hermongebergte, belijdt Simon Petrus: ‘Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God.’ Dan geeft Jezus hem de naam Petrus en Hij voegt er aan toe: ‘op deze petra zal ik Mijn gemeente bouwen.’ Op deze rots bouwt Christus Zijn gemeente.

De evangelist Johannes vertelt dat Simon Petrus al meteen bij de eerste ontmoeting met Jezus een nieuwe naam krijgt. Jezus zegt dat hij Kefas zal heten, wat vertaald wordt met Petrus. Verder geeft Johannes er geen uitleg bij.

Kefa (zonder s) is het Aramese woord voor rots. Aramees is een taal die verwant is aan het Hebreeuws. In de tijd van het Nieuwe Testament werd het niet alleen in Israël, maar ook in de omliggende landen gesproken. In het Nieuwe Testament komen we verschillende Aramese woorden tegen. Het bekendste is misschien wel: maranatha; onze Heere komt, of: ‘kom, Heere!’.

De apostel Paulus noemt in zijn brieven Petrus altijd Kefas. Dat was blijkbaar de bekendste naam van Petrus geworden. De eerste christenen in Jeruzalem spraken blijkbaar onder elkaar Aramees. Paulus schrijft ook dat Israël in de woestijn uit de geestelijke rots dronk, namelijk Christus. Christus bouwt Zijn gemeente op een petra.

Niet op mensen, al zijn zij de levende stenen waaruit de gemeente gebouwd wordt, maar op de verkondiging van de apostelen en profeten; op Christus, die zelf de rots is.

Vindplaats Petra

Petra komt als naam niet voor in de Bijbel. Wel vinden we de mannelijke vorm: Petrus. Petrus is afgeleid van Petra. Vaak gaat het andersom en wordt de vrouwelijke vorm afgeleid van de mannelijke. Bijvoorbeeld Paula van Paulus, of Johanna van Johannes.

Meer Bijbelse namen

Nu weet je alles over de Bijbelse naam Petra. Ontdek hier meer Bijbelse namen.